Банкомат за внaсяне и теглене на пари

Flash version 9,0 or greater is required

You have no flash plugin installed

Download latest version from here

Зоните за самообслужване на ПроКредит Банк са оборудвани с банкомати за внасяне и теглене на суми в брой. На тях Вие можете по всяко време да внасяте дневните обороти на фирмата си, да захранвате личната си банкова сметка, да теглите суми в брой, да проверявате наличност или да плащате битови си задължения.

Вижте колко е удобно да се работи с устройството на видеото, вдясно на екрана.

Предимства
  • Теглите суми от Вашата карта, без значение коя е банката издател;
  • Внасяте пари по Вашата карта, издадена от ПроКредит Банк, които се отразяват веднага по банковата Ви сметка;
  • Получавате актуална информация за наличността по Вашата сметка и последните транзакции, извършени от Вас.
*Банкоматът приема банкноти с номинал от 5, 10, 20, 50 и 100 лв. На една операция можете да поставите не повече от 50  броя банкноти. При избор на „Добавяне на още банкноти“ можете да внесете допълнително до 40 бр. банкноти. Общо се приемат до 90 бр. банкноти на транзакция.

 

Стъпки за работа

  • Поставете Вашата дебитна или кредитна карта;
  • Изберете желаната услуга от менюто и следвайте инструкциите.

Адресите на зоните за самообслужване можете да намерите тук.

1. Мога ли с една карта да внасям на депозитния банкомат по всичките си сметки?
Вие можете да внасяте пари с карта само по сметката, към която е издадена съответната дебитна или кредитна карта.

2. Трябва ли да сортирам парите или машината ще го направи сама?
Не е необходимо да сортирате парите в съоветните номинали, машината сама извършва тези действия. Можете да внасяте банкноти с номинал от 5, 10, 20, 50 и 100 лв. На една операция можете да поставите не повече от 50  броя банкноти. При избор на „Добавяне на още банкноти“ можете да внесете допълнително до 40 бр. банкноти. Общо се приемат до 90 бр. банкноти на транзакция. За извършването на тази операция не дължите такса.

3. Кога ще мога да използвам внесените пари по сметката ми?
Сумата се отразява веднага по банковата Ви сметка и е на Ваше разположение при необходимост.