Банкови плащания

ПроКредит Банк използва банкова система, която Ви предоставя бърз достъп до Вашите средства от всички клонове на банката, независимо в кой клон сте открили своите сметки. Банката предоставя на своите клиенти няколко канала за извършване на разплащания - в салоните на банката, чрез системата за интернет банкиране - ProBanking и чрез банкомат.

 

SWIFT/BIC код на ПроКредит Банк (България) EАД -PRCBBGSF.