1. Как да се регистрирам за ProB@nking?
 2. Защо да имам разплащателна сметка и карта?
 3. Как мога да достъпвам ProB@nking?
 4. Какви са минималните технически изискванията към операционната система и интернет браузъра, които ползвам?
 5. Какво трябва да направя, в случай че забравя потребителското име и/или паролата си?
 6. Как мога да извършвам активни операции /преводи/ през ProB@nking?
 7. Какви права на достъп предоставя ProB@nking?
 8. Могат ли по-голям брой упълномощени лица да оперират със сметките онлайн?
 9. Може ли повече от едно лице да подпише даден документ?
 10. Мога ли да определя лимити на упълномощените лица при подписване на документ?
 11. Трябва ли да потвърждавам всеки превод с отделен код?
 12. Каква е цената на едно обаждане към Контактния център?
 13. Как да избера подходящ спестовен продукт?
 14. Каква е цената на един кредит?
 15. Как да изберем банка, която да ни обслужва?
 16. Какво представлява разплащателната сметка?
 17. Каква е цената на един кредит?
 18. Как мога да потвърдя превод с SMS код?
 19. Кога мога да блокирам загубената си дебитна карта?
 20. Как мога да премина в режим на тонално набиране?
 21. Как мога да се свържа с Контактния център от чужбина?
 22. Какво да направя, ако забравя паролата за Телефонно банкиране?
 23. Каква е сигурността при използване на услугата Телефонно банкиране?
 24. В кой отдел се провежда ProCredit Entry Programme?
 25. Кога е крайният срок за подаване на документи?
 26. Каква специалност трябва да съм завършил?
 27. Предлагате ли работа след приключване на ProCredit Entry Programme?
 28. Трябва ли да сключа договор за участие в ProCredit Entry Programme и ако да, какъв е той?
 29. Как да блокирам картата си?
 30. Мога ли да започна работа в родния си град?
 31. Осигурява ли се настаняване за участниците, които не са от София?
 32. С колко време разполагам, за да потвърдя превод с SMS код?
 33. Как да се регистрирам за услугата Интернет банкиране?
 34. Как да се подготвя за теста по математика и логика?
 35. Защо в SMS-a, който получавам с кода за потвърждение, са изписани също сумата и сметката?
 36. Как да постъпя ако забравя потребителското си име или паролата?
 37. Мога ли да участвам в ProCredit Entry Programme в град, различен от София?
 38. На какъв принцип се изплаща стипендията?