Депозити

Когато сте сигурни, че няма да се нуждаете от Вашите спестявания за определен период, най-подходящото решение за Вас е Стандартният срочен депозит.  

Управлявате спестяванията си самостоятелно посредством разплащателна сметка и интернет банкиране.

  • Избор - лихвата се натрупва по същата или по друга избрана от Вас сметка;
  • Удобство - имате достъп до спестяванията си във всеки клон на банката в страната; 
  • Без такса за откриване и обслужване на депозитна сметка; 
  • Възможност за неограничено довнасяне на средства;
  • Спестявате време - на датата на падеж депозитът автоматично се подновява за същия период, без да е необходимо да посещавате клон на банката;
  • Ползвате кредит/овърдрафт/кредитна карта при специални условия и бързо одобрение

Сигурност:

Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Къде можете да откриете стандартен срочен депозит?

В най-близкия и удобен за Вас офис на ПроКредит Банк.

  Мин. салдо 6 мес. 12 мес.
BGN 10 000 0.05% 0.15%
EUR 10 000 0.05% 0.15%
USD 10 000 0.01% 0.05%
  • Всички лихвени проценти са годишни и се начисляват на база 365/360.
  • Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - съгласно действащия Лихвен бюлетин.

Лихвени проценти за юридически лица с обща сума на влоговете и депозитите над 500 000 лева или равностойността им в друга валута, се договарят индивидуално.

Валута Сума  Срок Лихва  Сума на
лихва 
Крайна
сума 
BGN/EUR 10 000 12 мес.  0.15%  15.22 BGN/EUR 10 015.22 BGN/EUR
USD 10 000  12 мес.  0.05%  5.07 USD 10 005.07 USD
Сума на депозита:   Валута:   Период на депозита:   Лихва за получаване:
     
*Посочената лихва важи при спазен падеж на депозита.