Доверителната сметка се използва при покупко-продажба на недвижими имоти или за друг вид транзакции. Това гарантира точно изпълнение на задълженията на двете страни, като средствата се блокират от банката до окончателно приключване на сделката и предоставянето на всички документи.  Необходими документи за откриване на доверителна сметка на физическо лице:


Виж още