Други услуги

В допълнение към кредитите, депозитите, банковите карти и плащания, ПроКредит Банк предлага други банкови услуги, които значително улесняват работните процеси и някои операции в предприятието. Процесът по обработка и изплащане на трудовите възнаграждения на служители може да бъде значително облекчен с банковата услуга Пейрол - превод на работни заплати по банкови карти.

Изплащане на работни заплати – Пейрол

Какво е Пейрол?

Payroll е специализирано решение за автоматично изплащане на работните заплати на Вашия персонал.

Защо да ползвате Пейрол?

 • За да оптимизирате процеса на заплащане на трудовите възнаграждения на служителите;
 • За да улесните значително служителите си при плащането и получаването на заплатите.

Всички процедури по обработката и изплащането са максимално опростени с цел да получите бързо и ефективно обслужване.

Какво трябва да направите, за да ползвате услугата?

В клон на ПроКредит Банк (България) трябва да заявите желанието си за ползване на услугата.

 • ПроКредит Банк ще открие сметки и ще издаде безплатно дебитни карти на всички Ваши служители - необходимо е да ни представите списък с имена и ЕГН, придружен от копия на личните им карти. Всеки служител може да получи готовата си карта срещу документ за самоличност, както в банката, така и на място в офиса на фирмата от наш представител.
 • ПроКредит Банк ще осигури безплатно инсталирането на специална програма за въвеждане и обработка на данните за работни заплати.
 • За ваше улеснение - програмата се предоставя с въведени от банката данни и сметки на служителите. Единственото, което Вашият счетоводител трябва да въведе, са сумите на работните заплати.
 • Превеждането на заплатите по картовите сметки се извършва автоматично, чрез масово плащане. Вие трябва да изпратите файл с данни, изготвени от програмата и да предоставите в банката списък с имената на служителите и съответните суми.
 • Банката извършва преводите и захранва картовите сметки в рамките на същия работен ден, в който е подадено нареждането от фирмата.
 • В рамките на месеца, по Ваше желание, могат да бъдат извършени няколко масови плащания (превод на аванс, заплата и др.).
 • Банката предоставя на Вашите служители възможност за ползване на овърдрафт по картовите сметки.

Допълнително улеснение за Вас и Вашия счетоводител е ползването на интернет банкирането на ПроКредит Банк (България), чрез което можете да наредите сумите за работни заплати/аванс без да посещавате офис на банката.

 Вашите служители ще могат да се възползват от:

 • овърдрафт по дебитната карта до три пъти размера на работната заплата;
 • различни спестовни сметки;
 • широка гама банкови услуги. 

Издаване на удостоверения и референции

Банковите удостоверения и референции могат да бъдат издадени по различен повод: за доказване на финансова стабилност; при преговори с чуждестранни фирми за съвместна дейност; при участие в публични търгове и други. Те могат да удостоверяват ползвани банкови кредити и гаранции, наличие, салда и обороти по банкови сметки, в зависимост от конкретния случай.
По желание на клиента, ПроКредит Банк издава Удостоверения и Референции на български и английски език.

Във всички наши офиси са на разположение напълно оборудвани денонощни Зони за самообслужванекоито предлагат комплексна, съвременна банкова услуга, съобразена с най-добрите европейски банкови практики. Зоните разполагат с машини, които Ви позволяват да извършвате ежедневните банкови операции като теглене и внасяне на суми в брой, както в български лева, така и в евро, да извършвате плащания в национална и чуждестранна валута, използвайки Интернет банкиране. 

Зоните са отворени 24 часа, 7 дни в седмицата, като достъпът се осигурява посредством банкова карта. 

Касови операции в брой на гише могат да бъдат извършвани единствено в следните офиси:

 • София, бул. Тодор Александров 26
 • Пловдив, бул. Мария Луиза 25
 • Варна, ул. Ян Хунияди 31
 • Бургас, бул. Транспортна 

Валути, с които банката работи в брой на гише: BGN, EUR и USD. 

Обмен на валута

Банката извършва сделки на гише по обмен на валута с EUR и USD за клиенти на Банката единствено в посочените по-горе офиси.

Такси - съгласно  Tарифата на банката.

Прокредит Банк Ви предлага възможност да изпълни искане за плащане от трето лице чрез еднократно предоставяне на съгласие за директен дебит в банката. За Ваше улеснение може да ползвате този начин на разплащане за дължими суми към доставчици, плащане на битови сметки и други месечни задължения. Можете сами да поставите ограничения за извършване на плащането до определена сума или период. При постъпило искане за извършване на плащане, банката превежда сумата на бенефициента, само след проверка на предварително договорените условия.

Виж още