Интернет банкиране

ProB@nking е система за онлайн банкиране на ПроКредит Банк, която предоставя защитен достъп до Вашите сметки и кредити. С ProB@nking  можете да извършвате плащания в лева и валута по всяко време и от всяко място с достъп до Интернет.

Получавате актуална информация за:

 • наличностите по Вашите сметки;
 • движения и извлечения по сметки;
 • погасителен план, лихви, такси, остатък по кредита и друга информация за Вашите кредити;
 • Вашите депозити и сметки FlexSave - сума, срок, лихвен процент, падеж и др.
 • важни съобщения от банката.

 Управлявате средствата по сметките си:

 • нареждате всички видове преводи в местна и чуждестранна валута;
 • извършвате покупко-продажба на валута;
 • извършвате масови плащания - месечни заплати на служителите, плащания към доставчици и бюджетни преводи, като използвате предварително създаден файл;
 • изпращате към банката различни документи – молби, декларации и др.;
 • подавате заявки за теглене на суми в брой;
 • откривате разплащателни, депозитни и сметки FlexSave;
 • подавате онлайн заявки за различни услуги.

 

Сигурност – ProB@nking е система за онлайн банкиране с максимална защита на Вашата банкова информация. Достъпът до системата се осъществява чрез потребителско име и парола. Всички документи се изпращат към банката чрез въвеждане на еднократно валиден 6-цифрен ТАН код*. Всеки потребител получава ТАН кодове на хартия в запечатан плик.

* уникален, еднократно валиден код, използван за подписване на документ или група документи при изпращането им към банката.

Бързина - спестявате време, като се свързвате с банката онлайн.

Удобство - използвате ProB@nking от всеки компютър с интернет връзка, без нужда от сертификат. Получавате актуална информация за състоянието и движенията по Вашите сметки и осъществявате контрол в реално време. Без да напускате дома или офиса си, имате сигурен и бърз достъп до основните платежни банкови документи.

По-ниски разходи - не заплащате такса за регистриране за услугата и последваща такса за поддръжка. Таксите и комисионите за плащания през ProB@nking са значително по-ниски от тези на хартиен носител.

Контрол - разнообразните и добре структурирани права на достъп, Ви дават възможност да определяте достъпа на Вашите служители до получаваната информация и извършваните транзакции в съответствие с длъжността им или Вашите предпочитания.

 
Можете да се регистрирате лесно и бързо за ProB@nking в клон на ПроКредит Банк или в интернет на адрес: https://probanking.procreditbank.bg/;

Интернет регистрация

Влезте на следния адрес: https://probanking.procreditbank.bg/. В полето „Регистрация” избирате „Първоначална регистрация”. Зарежда се екран „Регистрационна процедура”.

Стъпка 1 – попълнете следните полета:

 • 1.1. Клиентски номер - това е шестцифреният номер, който сте получили, когато сте се регистрирали като клиент в клон на ПроКредит Банк.
 • 1.2. Парола - въвеждате лична парола по Ваш избор, потвърждавате паролата още веднъж.
 • 1.3. E-mail адрес – посочвате Ваш е-mail адрес, където ще получите регистрационен номер, с който да продължите регистрацията.
 • 1.4. Избирате „Потвърждение”.

Стъпка 2 – въведете регистрационния номер, получен на Вашия е-mail и паролата от Стъпка 1. Изберете бутон „Потвърждение”;

Стъпка 3 – въведете Вашите данни. Изберете бутон „Потвърждение”;

Стъпка 4 – въведете сметките, които да бъдат достъпни чрез ProB@nking;

Стъпка 5 

 • 5.1. Въведете лични данни на лицата, които ще имат права да работят със сметките през ProB@nking.
 • 5.2. Права за достъп – за всеки потребител се задава желаното ниво на достъп.

 

Видове потребителски профили:

Тип А  

Пълна информация за наличност, движение и извлечение по сметки и други банкови продукти. Въвеждане, потвърждаване и изпращане на платежни документи и молби без ограничение в сумата. Откриване на сметки, подаване на онлайн заявки за различни услуги, предлагани от банката. Предоставяне на достъп на вече регистрирани потребители към съществуващите сметки на клиента в ПроБанкинг /не е приложимо към други потребители с профил А/.
Тип B (с лимит)

Пълна информация за наличност, движение и извлечение по регистрирани сметки и други банкови продукти.

Въвеждане, потвърждаване и изпращане на платежни документи и молби самостоятелно до посочения лимит; документи над лимит могат да се изпращат, ако са потвърдени от потребители с необходимите права и лимит.

Когато потребителите трябва да се разпореждат винаги заедно, се регистрират с потребителски профил B.

Тип C (с лимит)

Пълна информация за наличност, движение и извлечение по регистрирани сметки и други банкови продукти.

Въвеждане, потвърждаване и изпращане на платежни документи самостоятелно до посочения лимит.

Документи над лимит не могат да се изпращат дори с потвърждение от потребител с по-голям лимит и права.

Тип D

Пълна информация за наличност, движение и извлечение по регистрирани сметки и други банкови продукти.

Въвеждане и изпращане на платежни документи, които са потвърдени от потребител с необходимия лимит.

Тип E Пълна информация за наличност, движение и извлечение по регистрирани сметки и други банкови продукти.
Тип F Въвеждане на платежни документи.
Тип G Изпращане на документи тип „Вноска в депозитен сейф“ без ограничение в сумата. 

 

 • 5.3. За всеки потребител се въвежда потребителско име и парола, с които той работи в ProB@nking.
 • След като сте въвели всички потребители, изберете „Добави" и след това „Потвърждение"
 • 5.4. Изберете „Печат на заявката.
 • 5.5. След като се уверите, че данните са коректно попълнени, изберете „Данните са коректни”. Появява се съобщение „Вашата заявка вече е подадена на банката за обработка”.

Разпечатаното Искане за регистрация се подписва (и подпечатва за юридически лица) от разпоредителя със сметките. Бланката се представя в клон на ПроКредит Банк.

От обслужващия Ви клон на ПроКредит Банк всеки потребител получава лично списък с ТАН кодове.

Таксите и комисионите за плащания през ProB@nking са значително по-ниски от тези на хартиен носител.

Издаването на списък с ТАН кодове е безплатно.

Услуга
Преводи в лева
Междубанков превод през БИСЕРА 0.40 - 0.75 лв.*
Междубанков превод през РИНГС 10 лв.
Превод към бюджета (многоредово платежно нареждане) 2 лв.
Вътрешнобанков превод между клиенти на банката без такса
Вътрешнобанков превод между сметки на клиент без такса
Преводи във валута
СЕПА преводи 5 евро
Преводи извън СЕПА с ТОМ вальор

10 евро

Преводи извън СЕПА с експресен вальор 25 евро
Изходящ превод през ProPay 2.50 евро
Вътрешнобанков превод между клиенти на банката без такса
Вътрешнобанков превод между сметки на клиент без такса
Предоставяне на SWIFT съобщение / дебитно авизо без такса

 

 • 0.40 лв. за брой при извършени 50 бр. и повече превода през предходния календарен месец;
 • 0.50 лв. за брой при извършени между 20 - 49 бр. превода през предходния календарен месец;
 • 0.75 лв. за брой при извършени до 19 бр. превода през предходния календарен месец.

Често задавани въпроси

 1. Как да постъпя при забравено потребителско име или парола?
 2. Защо като активен потребител нямам достъп до регистрираните сметки?
 3. Какво да направя в случай на изгубен списък с ТАН кодове?
 4. В каква последователност се използват ТАН кодовете?
 5. Как да активирам новия си списък с ТАН кодове?
 6. Как и къде мога да си получа новия списък с ТАН кодове?
 7. Как да разбера дали документът е успешно изпратен към банката?
 8. Защо документът ми стои в подменю "Движение и копиране" със статус "Отказан"?
 9. Мога ли да изпратя с един ТАН код повече от един документ?
 10. Как да си разпечатам потвърждение за валутен превод и кога е възможно това?
 11. Какви са минималните техническите изисквания за достъп до ProB@nking?
Как да постъпя при забравено потребителско име или парола?

В случай на забравени потребителско име и парола, Ви приканваме да отидете в най-близкия клон на банката. След като се идентифицирате с лична карта, ще получите служебна парола и потребителско име.

Можете също да позвъните на телефон 0 700 1 70 70, 1 700 1 70 70 (за абонати на М-Тел) или на кратък номер *7000 и след като потвърдите Вашето потребителско име и предоставения от Вас e-mail адрес, ще получите служебна парола.

След като влезете в системата, е задължително да промените получената служебна парола.

Защо като активен потребител нямам достъп до регистрираните сметки?

При добавяне на нов потребител с профил различен от А, сметките, по които ще има права, не се добавят автоматично.

Активни потребители с профили В, С, D, E, F и G не могат да виждат състоянието на сметката/сметките и да оперират с тях преди потребителят с профил А да им осигури достъп до съответната сметка/сметки.

Активирането на сметки се осъществява през меню Настройки/Промяна на регистрационни данни.

Избраните за активиране сметки, следва да бъдат потвърдени с поредния ТАН код от списъка на активиращия ги потребител А. От момента на тази оторизация потребителят с профил В, С, D, E, F или G ще получи достъп до съответните сметки.

Какво да направя в случай на изгубен списък с ТАН кодове?

В случай на изгубен списък с ТАН кодове, моля, свържете се с най-близкия клон на банката или се обадете на телефон 0 700 1 70 70, 1 700 1 70 70 (за абонати на М-Тел) или на кратък номер *7000.

В каква последователност се използват ТАН кодовете?

ТАН кодовете се използват вертикално по колони, отгоре на долу. Всяка колона съдържа 10 кода.

Как да активирам новия си списък с ТАН кодове?

Използвайте меню Настройки/Активиране на Списък с ТАН кодове. Като въведете последния 50-ти ТАН код от Вашия текущ списък.

Как и къде мога да си получа новия списък с ТАН кодове?

Можете да получите списък с ТАН кодове в най-удобния за Вас банков офис. Вашият следващ списък е неактивен. След получаването му, следва да го активирате, като използвате последния 50-ти ТАН код от текущия списък. 

Как да разбера дали документът е успешно изпратен към банката?

Всички документи съставени и изпратени от ProB@nking са достъпни в подменюта на меню „Преводи”

В зависимост от статуса на документа може да го видите в подменюта „Изпратени“ или „Движение и копиране“.

В случай, че документът Ви се намира в подменю „Изпратени“, това означава, че той е успешно изпратен, но все още не е осчетоводен от банката.

Пример за такава ситуация са валутни плащания или заявки за теглене на каса и документи, наредени извън работното време на банката.

В случай, че документът Ви се намира в подменю „Движение и копиране“, това означава, че той вече е осчетоводен.

Осчетоводените документи следва да имат зелена отметка с референция и статус "Изпълнен".

Защо документът ми стои в подменю "Движение и копиране" със статус "Отказан"?

Документ със статус "Отказан" се връща от банката при проблем с неговото осчетоводяване. Можете да видите вида грешка, генерирана от системата, като натиснете с мишката върху името на получателя.

Мога ли да изпратя с един ТАН код повече от един документ?

С един ТАН код могат да се изпратят до 100 (сто) документа.

Как да си разпечатам потвърждение за валутен превод и кога е възможно това?

Потвърждение може да бъде разпечатано от системата ProB@nking, когато валутният превод е осчетоводен от банката и се вижда в меню „Преводи” подменю „Движение и копиране” със статус "Изпълнен".

При избора на документа от подменю „Движение и копиране”, същият следва да се отвори на екрана Ви. Под него има бутон „Потвърждение”.

След като го изберете можете да го разпечатате документа в съответствие с настройките на Вашия принтер.

Какви са минималните техническите изисквания за достъп до ProB@nking?

Операционна система - Windows XP Service Pack 3, LINUX;

Интернет браузър - Internet Explorer 8.0, Netscape 7.1, Chrome 26.0, Opera 9.0, Firefox 1.5;