Интернет банкиране

ProB@nking е система за онлайн банкиране на ПроКредит Банк, която предоставя защитен достъп до Вашите сметки и кредити. С ProB@nking  можете да извършвате плащания в лева и валута по всяко време и от всяко място с достъп до Интернет.

Получавате актуална информация за:

 • наличностите по Вашите сметки;
 • движения и извлечения по сметки;
 • погасителен план, лихви, такси, остатък по кредита и друга информация за Вашите кредити;
 • Вашите депозити и сметки FlexSave - сума, срок, лихвен процент, падеж и др.
 • важни съобщения от банката.

 Управлявате средствата по сметките си:

 • нареждате всички видове преводи в местна и чуждестранна валута;
 • извършвате покупко-продажба на валута;
 • извършвате масови плащания - месечни заплати на служителите, плащания към доставчици и бюджетни преводи, като използвате предварително създаден файл;
 • изпращате към банката различни документи – молби, декларации и др.;
 • подавате заявки за теглене на суми в брой;
 • откривате разплащателни, депозитни и сметки FlexSave;
 • подавате онлайн заявки за различни услуги.

 

Сигурност – ProB@nking е система за онлайн банкиране с максимална защита на Вашата банкова информация. Достъпът до системата се осъществява чрез потребителско име и парола. Всички документи се изпращат към банката чрез въвеждане на еднократно валиден 6-цифрен ТАН код*. Всеки потребител получава ТАН код чрез SMS съобщение.

* уникален, еднократно валиден код, използван за подписване на документ или група документи при изпращането им към банката.

Бързина - спестявате време, като се свързвате с банката онлайн.

Удобство - използвате ProB@nking от всеки компютър с интернет връзка, без нужда от сертификат. Получавате актуална информация за състоянието и движенията по Вашите сметки и осъществявате контрол в реално време. Без да напускате дома или офиса си, имате сигурен и бърз достъп до основните платежни банкови документи.

По-ниски разходи - не заплащате такса за регистриране за услугата и последваща такса за поддръжка. Таксите и комисионите за плащания през ProB@nking са значително по-ниски от тези на хартиен носител.

Контрол - разнообразните и добре структурирани права на достъп, Ви дават възможност да определяте достъпа на Вашите служители до получаваната информация и извършваните транзакции в съответствие с длъжността им или Вашите предпочитания.

 
 

Услуга
Преводи в лева
Междубанков превод през БИСЕРА 0.40 - 1.50 лв.*
Междубанков превод през РИНГС 20 лв.
Вътрешнобанков превод между клиенти на банката без такса
Вътрешнобанков превод между сметки на клиент без такса
Преводи във валута
СЕПА преводи 5 евро
Преводи извън СЕПА с ТОМ вальор

10 евро

Преводи извън СЕПА с експресен вальор 25 евро
Изходящ превод през ProPay 2.50 евро
Вътрешнобанков превод между клиенти на банката без такса
Вътрешнобанков превод между сметки на клиент без такса
Предоставяне на SWIFT съобщение / дебитно авизо без такса

 

 • 0.40 лв. за брой при извършени 50 бр. и повече превода през предходния календарен месец;
 • 0.50 лв. за брой при извършени между 20 - 49 бр. превода през предходния календарен месец;
 • 1.50 лв. за брой при извършени до 19 бр. превода през предходния календарен месец.

Често задавани въпроси

 1. Как да се регистрирам за ProB@nking?
 2. Как мога да достъпвам ProB@nking?
 3. Какви са минималните технически изискванията към операционната система и интернет браузъра, които ползвам?
 4. Какво трябва да направя, в случай че забравя потребителското име и/или паролата си?
 5. Как мога да извършвам активни операции /преводи/ през ProB@nking?
 6. Какви права на достъп предоставя ProB@nking?
 7. Могат ли по-голям брой упълномощени лица да оперират със сметките онлайн?
 8. Може ли повече от едно лице да подпише даден документ?
 9. Мога ли да определя лимити на упълномощените лица при подписване на документ?
 10. Трябва ли да потвърждавам всеки превод с отделен код?
 11. Как мога да потвърдя превод със СМС код?
 12. С колко време разполагам, за да потвърдя превод със СМС код?
 13. Защо в СМС-a, който получавам с кода за потвърждение, са изписани също сумата и сметката?
Как да се регистрирам за ProB@nking?

Можете да направите своята регистрация за услугата в най-близкия офис на ПроКредит Банк. Регистрацията става бързо и лесно, като е необходимо да носите със себе си лична карта.

Как мога да достъпвам ProB@nking?

Необходимо е да въведете избраното от Вас потребителско име и предоставената Ви от Банката парола за достъп. При първоначално влизане, системата ще изиска от Вас задължително да смените паролата си.

Какви са минималните технически изискванията към операционната система и интернет браузъра, които ползвам?

Операционна система - Windows XP Service Pack 3, LINUX;

Интернет браузър - Internet Explorer 8.0, Netscape 7.1, Chrome 26.0, Opera 9.0, Firefox 1.5

Какво трябва да направя, в случай че забравя потребителското име и/или паролата си?

Проверете дали потребителското име, което въвеждате, съответства на потребителското име от регистрационния формуляр. Уверете се, че при въвеждането на потребителско име/парола спазвате изискванията за малки/главни букви на латиница и цифри. В случай, че не успеете да си спомните данните за достъп, свържете се с нас на тел. 0700 170 70 или *7000, където специалистите ни ще Ви помогнат в решаването на проблема.

Как мога да извършвам активни операции /преводи/ през ProB@nking?

За да извършвате преводи през ProB@nking е необходимо при регистрацията за услугата да сте посочили, че желаете да имате права за активни операции. При извършване на активни операции, нарежданията се подписват с ТАН или СМС код. Преводи между собствени сметки на физически/юридически лица, регистрирани в ProB@nking, независимо от размера на сумата, могат да се извършват без авторизация чрез СМС код или ТАН.

Какви права на достъп предоставя ProB@nking?

Можете да регистрирате в системата упълномощени лица с един от следните типове права:

 • Пълни права;
 • Ограничени права и опериране до посочен лимит вкл. и съвместно разпореждане;
 • Права за вноска;
 • Права за въвеждане на документи и получаване на справочна информация;
 • Права за справочна информация.

Последните два типа права могат да се администрират от титулярите, напълно автоматично, директно през ProB@nking без да е необходимо да се посещава офис на Банката.

Могат ли по-голям брой упълномощени лица да оперират със сметките онлайн?

Имате възможност да регистрирате неограничен брой упълномощени лица с достъп и определени права в услугата. На всяко лице ще бъдат издадени индивидуални потребителско име и парола и ще бъдат дефинирани права съобразени с Вашите специфични нужди.

Може ли повече от едно лице да подпише даден документ?

Имате възможност да дефинирате форма на групов подпис, като по този начин гарантирате сигурността на Вашите пари. Груповият подпис включва две лица, като заизвършване на трансакцията е необходимо всички включени в груповия подпис лица да подпишат съответния документ.

Мога ли да определя лимити на упълномощените лица при подписване на документ?

ProB@nking позволява за всяко упълномощено лице да бъдат определени различни лимити при подписване на документи – дневен, месечен или на транзакция.

Трябва ли да потвърждавам всеки превод с отделен код?

За Ваше удобство, имате възможност да потвърдите едновременно няколко превода само с един код. За целта е необходимо:

 • Да запишете отделните преводи
 • От меню „Онлайн преводи“ да поставите отметка на тези, които желаете да потвърдите с един код, след което да продължите.
Как мога да потвърдя превод със СМС код?

За да потвърдите преводи, използвайки СМС код, е необходимо да изпълните следните стъпки:

 • При избор на бутон „Подпиши и изпрати“ на екрана на системата се появява обобщена информация за превода и поле за въвеждане на СМС код
 • Системата ще изпрати на посочения от Вас мобилен телефонен номер съобщение, което съдържа код за потвърждение и детайли за превода
 • Сравнете детайлите с тези от системата и въведете кода за потвърждение в съответното поле на екрана, след което натиснете бутон „Подпиши и изпрати“С колко време разполагам, за да потвърдя превод със СМС код?

До 10 мин. от момента на потвърждаване на превода(те) в ProB@nking.

Защо в СМС-a, който получавам с кода за потвърждение, са изписани също сумата и сметката?

Този начин на оформяне и изпращане на информацията има следните предимства за Вас:

 • удобство - знаете точно кои преводи ще бъдат потвърдени с този код;
 • по-високо ниво на защита за Вас, тъй като никъде в СМС-а не е упоменато, че това е код за потвърждение.

Вижте новата ни плаформа за физически лица