Жилищен кредит "Нов Дом"

Ако вече сте взели решение да закупите или построите дом за Вас и Вашето семейство, кредит "Нов дом" е подходящ за Вас.

Ние в ПроКредит Банк разбираме, че покупката на жилище е важна стъпка и ще бъдем до Вас през всеки един етап.

 

Нашите предимства:

  • фиксирана лихва за първите 10 години, с което осигурявате сигурност и планирате дългосрочно разходите си;
  • предварително одобрение - получавате одобрение за кредита и след това имате свободата спокойно да изберете точно Вашето жилище;
  • допълнително финансиране, ако избраното жилище има нужда от енергийно ефективни подобрения.
Максимален размер на кредита

до EUR 250 000

Максимално финансиране до 80% от пазарната стойност на предложения за обезпечение недвижим имот
Валута на кредита BGN или EUR
Срок на кредита до 20 години
Такса за разглеждане на искане за кредит BGN 50
Такса при отпускане на кредит без такса
Такса за предсрочно погасяване (пълно/частично)

1% - ако погасяването е до 12-тия месец
без такса - след 12-тия месец

Годишна такса за управление без такса
Такса промяна в условия по кредит 0,50% върху дължимата сума (минимум 50, максимум 500 валутни единици)
Лихвен процент

плаващ лихвен процент, който се определя за всеки шест-месечен период или 

фиксиран лихвен процент за първите 10 години  период, съгласно Лихвен бюлетин

Обезпечение

ипотека върху новозакупеното жилище или върху друг недвижим имот

С възможност за избор между:

  • отговорност с цялото Ви имущество
  • отговорност до размера на учреденото обезпечение
Такса за оценка и застраховка на обезпечение съгласно  Тарифата на банката
Такси за изготвяне на документи, свързани с учредяване/заличаване на ипотека съгласно  Тарифата на банката
Други условия

Възрастта на кредитоискателя не трябва да надвишава 65 г. за срока на договора за кредит.

Допълнителнителна информация

Информационен формуляр

Как да кандидатствате за жилищен кредит "Нов дом"?

 

Необходими документи за клиенти с доходи от трудов договор:

 
Необходими документи за клиенти с доходи от бизнес:

  • Попълнено  Искане за кредит на физическо лице;
  • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
  • Документи за имота, който ще послужи за обезпечение (нотариален акт, предварителен договор - ако има сключен).

Всяко искане за кредит се разглежда индивидуално, като по преценка на служител на банката могат да бъдат изискани и други документи.