Как да избера подходящ спестовен продукт?

Колко важни са спестяванията?

 • Умението да управляваш своите средства се изгражда в ранно детство. Отговорност на родителите е да образоват финансово своите деца. Това изгражда навици у тях да планират разходите и спестяванията си.
 • Парите, които днес сте спестили, могат да Ви помогнат да бъдете подготвени за неочаквани разходи или покупки.
 • Всеки може да спестява. Важно е достатъчно редовно да заделяте суми, макар и малки по размер.- Вложенията на граждани във всяка банка в България са гарантирани в размер до 196 000 лв. от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
 • В повечето банки не се дължат такси за откриване, поддържане и внасяне на суми по спестовна сметка.
 • Разбира се, можете да вземете кредит, вместо да спестявате. Но не забравяйте, че кредитът има цена - лихвен процент и такси!

Как да спестяваме?

Препоръчваме Ви:

 • Да изберете Срочен депозит, ако вече сте спестили определена сума, която знаете, че няма да Ви се наложи да ползвате за срока на депозита.
 • Да изберете Спестовен влог, ако искате да започнете да спестявате с малки суми и да разполагате свободно със средствата си.
  Стандартен депозит Спестовен влог
Срок Открива се за определен срок Най-често е безсрочен
Предимство По-висока лихва, но е задължително сумата да не се тегли преди крайния срок Свободно внасяне и теглене, без да губите лихвата
Лихва Изплаща се при изтичане срока на депозита Изплаща се веднъж месечно или годишно

Какви видове депозити има?

 • Депозит с лихва, която нараства според сумата
  Съвет! Когато увеличавате депозита си, винаги проверявайте дали по-високата лихва ще се начислява върху цялата сума или само върху увеличението. 
 • Депозити с възможност да се тегли част от сумата преди крайния срок
  Съвет! Проверете дали заплащате такси при теглене от депозита и дали няма да загубите лихвата, ако теглите повече пъти от разрешеното.
 • Депозит с авансова лихва, която получавате при неговото откриване
  Съвет! Ако изтеглите депозита преди изтичане на крайния срок, банката ще удържи изплатената при откриването на депозита лихва от основната сума, която сте внесли. Как да изчислим лихвата по депозит?

Пример: Откривате 3-месечен депозит за сума от 1000 лв. с лихва 8%.

 • Обявената лихва от 8% обикновено е на годишна база.
 • За да изчислите лихвения процент за 1 месец, е необходимо да разделите годишната лихва на броя на месеците в годината т.е. на 12.
 • Лихвен процент за 1 месец = 8%/12 = 0.67%
 • Лихва за 3 месеца = (1000 лв. x 0.67%) x 3 месеца = 20.10 лв.

Важно е да знаете: 

 • Подновява ли се автоматично депозитът и при какви условия?
 • Лихвата натрупва ли се към първоначалната сума или се изплаща по друга сметка?
 • Изисква ли се минимална сума за откриване?Може ли да се довнася и има ли някакви ограничения?
 • Кога и при какви условия можете да теглите от депозита си?
 • Ще дължите ли някакви допълнителни такси?

Обратно към Други услуги