Как да изберем банка, която да ни обслужва?

Кои са основните критерии при избор на банка?

Стабилност

Вие можете да прецените надеждността на една банка по такива параметри като акционери, присъствие на пазара и финансови резултати, които са посочени в годишните отчети. От значение също така е и развитието на клоновата мрежа, както и броят клиенти, сумата на депозитите и кредитите на банката. 

Прозрачност 

Винаги, когато гледате реклама на една банка, е важно да проверите какво стои зад условията, които се описват в нея. Отговорната банка винаги информира клиентите си за пълната цена на своите услуги и всяка съпътстваща продукта информация с особено значение. 

Бързина 

Времето е пари! Отчитайте този факт, така че да не прекарвате времето си в безполезни действия и дълго очакване на решението за Вашия кредит. Бързината при предоставяне на услуги говори за професионализма и качеството на работните процеси в банката. 

Професионализъм и качество 

Компетентният банков служител винаги Ви изслушва и успява да отговори на всеки Ваш въпрос, така че да подбере точния продукт специално за Вас. За качественото обслужване може да съдите по това как се чувствате в банката. 

Разбираеми банкови продукти 

Големият избор на предлаганите банкови услуги често е начин за привличане на вниманието на клиента. Най-важният фактор при избор на банков продукт е това дали Вие разбирате неговите особености и основните предимства пред други подобни на пазара. 

Цена 

Традиционно съотношението цена/качество е важен фактор при избора на банка. Подхождайте внимателно към неправдоподобно ниски стойности на лихви по кредити и/или пък значително високи лихвени проценти по спестовни сметки. Като правило това говори за „скрити” разходи, такси, наказателни лихви, допълнителни условия и съпътстващи продукти. Убедете се наистина, че знаете колко точно ще Ви струва дадена услуга. 

Обратно към Кратък номер *7000