Каква е цената на един кредит?

Как да разпределим личния бюджет?

Финансовото състояние на кредитополучателя, е един от основните фактори за банката, за да отпусне кредит.

За да прецените каква сума можете да заплащате месечно по кредит без да изпадате в затруднение, е важно да изчислите семейния си бюджет:

А (Доходи) Сума Б (Разходи) Сума
 • Работна заплата
 • Премии, надбавки към заплатата
 • Наеми
 • Пенсия
 
 • Разходи за наем
 • Ток + Телефон + Вода + Парно + Газ
 • Кабелна телевизия и Интернет
 • Вноска по кредит/кредитна карта
 • Разходи за децата/образование
 • Разходи за храна
 • Разходи за транспорт
 • Гориво
 • Автосервиз
 • Здравеопазване
 • Ремонт
 • Фитнес
 • Фризьор
 • Развлечения - кино, концерт
 • Почивка/Пътешествие
 
Общо доходи (А):   Общо разходи (Б):  
Остатък (А - Б):

Остатъкът от Вашия бюджет е сумата, на която Вие можете да разчитате и която ще бъде използвана за погасяване на новия кредит. Препоръчително е от тази сума да отделите не повече от 50% за погасяване на искания кредит. Така ще Ви останат средства за непредвидени разходи.

Какви видове кредити има и какви са възможните обезпечения?

Видове кредити, предлагани от банките:

 • Потребителски кредити - отпускат се на лица, които работят на трудов договор и основният им доход е работната заплата;
 • Кредити за ремонт - това са кредити за ремонт на дома и енергоспестяващи дейности; 
 • Жилищни кредити - отпускат се за закупуване на недвижим имот;
 • Кредитна карта - отпуска се под формата на паричен лимит по карта, чрез която са възможни разплащания в търговски обекти в страната, чужбина и през Интернет. 

Обезпечения: След като е преценила Вашето финансово състояние, банката може да поиска допълнителна гаранция (обезпечение), за да Ви отпусне кредит. 

Най-често срещаните обезпечения са следните:

 • поръчители;
 • изискване за превод на работна заплата в банката;
 • залог на работна заплата;
 • ипотека на недвижим имот;
 • залог на парични средства. 

Какво оскъпява допълнително Вашия кредит? 

Направете свое сравнение между различни банки:

Такса за разглеждане на документи Банка 1 Банка 2 Банка 3
на искане за кредит, проучване      
Възможни такси при отпускане на кредит   
еднократна такса за отпускане на кредит - заплаща се при отпускане на кредита и обикновено е процент от цялата сума      
такса за управление и обработка - може да е еднократна или ежегодна и обикновено е процент от сумата/остатъка на кредита      
Такси, свързани с обезпечението   
за оглед и оценка на обезпечение      
нотариални такси за ипотека      
застраховка на обезпечението      
годишен процент на разходите      

Законът за потребителския кредит задължава банките да обявяват и изчисляват по един и същи начин размера на разходите по потребителски кредити. Този показател се нарича Годишен процент на разходите (ГПР). При изчисляване на ГПР се включват лихвите и всички такси, свързани с отпускането на кредита.

Обратно към Други услуги