Какво представлява разплащателната сметка?

С Вашата фирмена разплащателна сметка Вие можете да извършвате:

Регулярни плащания 

Основното предимство на тази сметка е, че Ви дава възможност да се разплащате с Вашите партньори, без да носите пари в брой. Чрез разплащателната сметка Вие можете бързо да плащате суми по фактури на Ваши доставчици, които се намират далеч от Вашия офис или магазин, включително в чужбина. По Вашата разплащателна сметка можете също така да получавате средства от Ваши клиенти от страната и чужбина. Много банки предлагат възможността да ползвате фирмената си сметка от различни клонове на банката, което е допълнително удобство за Вас. Добре е да проверите дали Вашата банка предлага тази услуга. Повечето банки предлагат различни възможности да ползвате разплащателната си сметка без да посещавате банков клон. 

Интернет банкиране 

Чрез тази услуга можете да проверявате състоянието на Вашите сметки и да извършвате плащания от дома или офиса си. 

Телефонно банкиране 

Чрез него можете да проверявате състоянието на Вашите сметки по телефона, както и да се информирате за различни продукти на банката. В някои банки чрез телефонното банкиране може да се извършват и преводи. SMS съобщения Чрез тази услуга можете да получавате SMS съобщение на своя мобилен телефон при извършени или получени преводи по Вашата сметка. В някои банки при ползването им не се дължи такса, при други се дължи еднократна такса при регистрация, при някои – месечна такса. Проверете също каква е цената на преводите, ако са извършвани през Интернет или Телефонно банкиране.

Месечни плащания 

Тъй като някои задължения се плащат всеки месец – лизинг, наем, СОТ, Интернет и др. много банки предлагат услугата автоматични месечни плащания. Чрез тази услуга банката има ангажимент всеки месец да превежда посочените от Вас суми, без да е необходимо да попълвате документи или да посещавате банков клон. Много банки предлагат и услугата всеки месец да извършват плащанията на сметките за ток, телефон, вода и парно на Вашата фирма. 

Плащане заплатите на Вашите служители без загуба на време 

Много често изплащането на заплати на служителите отнема много време на Вашите счетоводители и касиери. По тази причина повечето банки предлагат услугата „Плащане на заплати по сметка” (Pay Roll). Чрез нея банката извършва автоматично преводи на заплати от Вашата фирмена сметка към сметки на Вашите служители, без да е необходимо да носите пари в брой и да губите време за индивидуални разплащания. Тази услуга предлага предимства и за Вашите служители – те имат по-лесен достъп до кредитите, предлагани от банката. Обикновено служителите получават дебитна карта, чрез която могат да теглят пари в брой от банкомати, да плащат в магазини или да погасяват задълженията си за ток, телефон, вода, парно и др. 

Такси, свързани с услугата „Плащане на заплати по сметка” 

Повечето банки не удържат такса при превеждане на заплатите или ако се удържа такса тя е минимална. Важно е да проверите какви са таксите, които Вашите служители ще заплащат при издаване и ползване на дебитната си карта. Ползване на дебитна карта Някои банки предлагат възможност за дебитна карта към сметката на Вашата фирма, чрез която теглите пари от всеки банкомат в страната или плащате в търговски обекти и бензиностанции, без да носите пари в брой. Важно е да се знае, че е добре тази карта да се използва само за фирмени покупки, за да може след това Вашият счетоводител лесно да осчетоводи разхода. 

Обикновено хората свързват депозитите с лични спестявания. Но банките предлагат депозити и на фирми. Ако разполагате със средства, които няма да са Ви необходими за определено време, можете да ги внесете или прехвърлите по депозитна сметка, където лихвите са по-изгодни от тези по разплащателна сметка. Така парите Ви ще носят допълнителен доход под формата на лихва. 

Обратно към Кредит Зелена инвестиция