Комунални и фиксирани плащания

С услугата Комунални и фиксирани плащания ПроКредит Банк Ви предоставя възможност да извършвате своите лични разплащания с доставчици на различни битови услуги. Без риск от забавяне или пропускане на плащане можете редовно и сигурно да обслужвате задълженията  си за електроенергия, домашен и мобилен телефон, вода и парно. С нашата надеждна услуга можете да погасявате месечни  вноски за стоки, закупенина изплащане,кредитни карти, кабелна телевизия и интернет, както и да заплащате местни данъци и такси и др.

Информация

 

  • Можете да регистрирате услугата „Комунални и фиксирани плащания", не само за Вашите лични задължения, по които сте титуляр, но и за задълженията на Ваши близки. Например, ако заплащате наем и не сте титуляр по сметката, то няма проблем да се извърши такова плащане.
  • Имате възможност да определите максимална сума за плащане на Вашите сметки, което означава, че при постъпили искания над тази сума, банката няма да изпълни плащането и ще Ви уведоми!
  • Имате възможност да следите точните разноски и да получавате детайлна информация чрез е-mail, SMS или чрез Телефонния център на ПроКредит Банк.
  • За да използвате тези банкови услуги, е необходимо да си откриете разплащателна сметка в ПроКредит Банк и да предоставите данни и документи, съдържащи информация, необходима за извършване на автоматични плащания, в най-близкия клон на банката.