Ние в ПроКредит Банк считаме, че природата е инвестицията, която си заслужава. По тази причина насърчаваме всички мерки за подобряване на енергийната ефективност както в дома, така и за бизнеса.

През 2015 година предприехме първите си стъпки към подобряване на транспорта в градска среда, подменяйки почти ¼ от автомобилния си парк с електрически автомобили. Сега, бихме искали да подкрепим и Вас – нашите клиенти и партньори в избора Ви за инвестиция в иновативни решения.

Разширявайки обхвата на допустимите проекти за финансиране на мерки в защита на околната среда, разработихме целеви кредит ЕкоМобилност за клиенти, които искат да закупят свой електрически автомобил.

Електрическият автомобил е средство, което Ви дава възможност: 

 • да пътувате бързо в натоварената градска среда
 • да се чувствате комфортно при ниски разходи
 • да паркирате при облекчени условия
 • да покажете своето отговорно отношение към околната среда.

Електрическите автомобили предоставят възможности за удобно пътуване в градската среда, с ниски разходи и практически без шум. Генерираните емисии от парникови газове за производство на нужното електричество също са значително по-ниски, при сравнение със стандартни дизелови и бензинови автомобили.

Тук можете да се запознаете с нашата статистика от 2015 година, която сочи основните разлики при използването на дизелови и електрически автомобили в автопарка на ПроКредит Банк:

 

С кредит ЕкоМобилност от ПроКредит Банк вие получавате:

 • фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита
 • преференциален размер на лихвата по кредита
 • закупувате автомобил без да заплащате първоначално самоучастие
 • отговор за одобрението по кредита в кратки срокове

 

Кредитополучатели Юридически лица и Еднолични търговци, лица упражняващи свободни професии и регистрирани земеделски производители
Сума до 30 000 евро
Валута на кредита BGN или EUR
Срок на кредита от 6 месеца до 5 години
Самоучастие

С възможност за избор:

 • Без самоучастие
 • 10% самоучастие с преференциален лихвен процент
Такса за разглеждане на искане за кредит съгласно Тарифа за Юридически лица
Лихвен процент фиксиран, 3.5% на годишна база*
Обезпечение
 • Залог на транспортното средство, цел на кредита
 • Съдлъжник или друго обезпечение по преценка на Банката

*лихвеният процент е валиден при 10% самоучастие на клиента 

 

За да кандидатствате за кредит ЕкоМобилност на ПроКредит Банк е необходимо да:
 1. Изберете желания от Вас електрически автомобил и вземете оферта от доставчика;
 2. Свържете се с телефонния ни център на 0700 1 70 70 или попълнете нашата форма за контакт и ние ще ви се обадим; 
 3. Обсъдете с Експерт Връзки с клиенти желаното от Вас финансиране; 
 4. Онлайн искане за кредитПодайте  искане за кредит и предоставете необходимия набор от документи.
  Може да подадете онлайн искане за кредит
 5. Запознайте ни с Вашия бизнес; 
 6. Ще получите отговор в определения срок.


 Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнено  искане за кредит;
 • Копие от лична карта на собственика на бизнеса;
 • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
 • Проформа фактура/оферта, издадена от доставчика.

Do you have any questions or are you interested in applying?

   Call us at  0700 1 70 70At the price of one landline call

Fill in our contact form and we will call you back