Кредит ЕкоМобилност

Ние в ПроКредит Банк считаме, че природата е инвестицията, която си заслужава. По тази причина насърчаваме всички мерки за подобряване на енергийната ефективност както в дома, така и за бизнеса.

През 2015 година предприехме първите си стъпки към подобряване на транспорта в градска среда, подменяйки почти ¼ от автомобилния си парк с електрически автомобили. Сега, бихме искали да подкрепим и Вас – нашите клиенти и партньори в избора Ви за инвестиция в иновативни решения.

Разширявайки обхвата на допустимите проекти за финансиране на мерки в защита на околната среда, разработихме целеви кредит ЕкоМобилност за клиенти, които искат да закупят свой електрически автомобил.

 

Електрическият автомобил е средство, което Ви дава възможност: 

 • да пътувате бързо в натоварената градска среда
 • да се чувствате комфортно при ниски разходи
 • да паркирате при облекчени условия
 • да покажете своето отговорно отношение към околната среда.

Електрическите автомобили предоставят възможности за удобно пътуване в градската среда, с ниски разходи и практически без шум. Генерираните емисии от парникови газове за производство на нужното електричество също са значително по-ниски, при сравнение със стандартни дизелови и бензинови автомобили.

Тук можете да се запознаете с нашата статистика от 2015 година, която сочи основните разлики при използването на дизелови и електрически автомобили в автопарка на ПроКредит Банк:

 

С кредит ЕкоМобилност от ПроКредит Банк вие получавате:

 • фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита
 • преференциален размер на лихвата по кредита
 • отговор за одобрението по кредита в кратки срокове

 

Кредитополучатели
 • Физически лица с доходи от постоянен трудов договор
 • Собственици на бизнес, които ще използват кредита за потребителски цели
Сума до 30 000 евро
Валута на кредита BGN или EUR
Срок на кредита от 6 месеца до 5 години
Самоучастие

10% самоучастие 

Такса за разглеждане на искане за кредит 50 BGN
Лихвен процент фиксиран, 3.5% на годишна база
Обезпечение
 • Превод на работна заплата
 • Съдлъжник
 • Поръчител
 • Залог на транспортното средство или друго по преценка на Банката

 

Цел на кредита: Закупуване на нов електрически автомобил на стойност 30 000 евро

 

Размер на кредита

27 000 евро

Самоучастие  3 000 евро
Срок на кредита 60 месеца
Годишен лихвен процент 3,50 % фиксирана лихва за целия срок на кредита 
Месечна вноска  492.18 евро
Общо дължима сума (главница, лихви и такси) 29 555.62 евро* 
Годишен процент на разходите (ГПР) 3.681%*

 

* С включени всички дължими такси и комисиони по кредита (вкл. такса за разглеждане на искане за кредитна сделка и месечна такса за обслужване на сметка)

За да кандидатствате за кредит ЕкоМобилност на ПроКредит Банк е необходимо да:
 • Изберете желания от Вас електрически автомобил и вземете оферта от доставчика;
 • Елате в офис на ПроКредит Банк и попълнете  искане за кредит
 • Представете необходимия набор от документи за кандидатстване; 
 • Представете проформа фактура/оферта, издадена от доставчика.


 Необходими документи за кандидатстване: