Намалете разходите си, повичете конкурентноспособността си
Кредит Зелена инвестиция е нашият начин да подкрепим усилията на малките и средни предприятия за създаване на екологично ориентиран и социално отговорен бизнес. Затова предлагаме преференциални условия на всяка фирма, която се нуждае от финансова инвестиция, за да развие устойчив бизнес, ангажиран с проблемите на околната среда. За да оценим  ефекта върху природата, разработихме и специална методология.

За кредит Зелена инвестиция могат да кандидатстват юридически лица, еднолични търговци или лица със свободни професии, без секторни и административни ограничения. От него можете да се възползвате и Вие, ако имате намерение да инвестирате във високоефективни технологии, оборудване, съоръжения или суровини, които биха намалили енергопотреблението  и биха повишили качеството на производството ви.

Условия бизнес кредити

 • високоефективни машини и оборудване,
 • съоръжения или материали, с които се намалява енергопотреблението, повишава се качеството и/или производственият капацитет,
 • отоплителни и вентилационни системи,
 • транспортна техника,
 • соларни панели за гореща вода и термопомпи,
 • пречиствателни съоръжения,
 • торохранилища,
 • биопроизводства и др.
   

Преференциални условия:

 • По-нисък лихвен процент;
 • Без такса кандидатстване;
 • Такса отпускане и такса управление - в размер на 50% от съответните такси съгласно  Тарифата на банката;
 • По-дълъг гратисен период - до 9 месеца.
   

Вижте повече за нашите екологични стандарти

Сем. Гигови
Управители Архидея ООД

„Нещата стават с много труд и затова нашият семеен бизнес върви напред! Клиентът трябва да е спокоен, че всеки детайл ще бъде изпипан от нас в срок. А освен желание за работа, трябват и инвестиции. С нова аспирационна система и многофункционални машини направихме производството си по-производително и екологично и подобрихме работната среда. А така пестим както време, така и енергия.“ 

Архидея ООД произвежда широка гама мебели, в т.ч. за дома, търговско, офис, банково и хотелско обзавеждане и др. През последните години Архидея инвестира в нови производствени технологии, които позволяват увеличаване на производствения капацитет и поддържане на високо качество на продукцията, а и подобряване на работната среда. Прочети повече 

 

 

Петко Кацаров
Управител Хелиос Милк ООД

„При нас всички процеси се базират на термична преработка. Инсталирахме в котел и подгряваща инсталация. Така, за да направим пара, ни е необходима доста по-малко енергия. Котелът се зарежда автоматично, което оптимизира процесът. За нуждите на производството ни закупихме и енергийно ефективни клип и вакуумираща машина, хладилно оборудване и газокар, като използването им води до намаляване на производствените разходи.“

Хелиос Милк е една от малкото производствени фирми за хранителни стоки в бургаския регион. В последните години фирмата инвестира в технологии за производство на нови, конкурентни продукти. Освен за българския пазар, Хелиос Милк изнася продукцията си и в Румъния. Прочети повече 

 

  

Иван Бакалов
Управител ЕТ Малини

„Занимаваме се с био производство. Но това не е просто бизнес, това преди всичко е наше хоби. Основен наш принцип е, че всичко с което се занимаваме, трябва да ни носи радост. Защото растенията усещат, когато влагаш любов и даваш всичко от себе си. Огромно е удоволствието да видиш как нещо живо се ражда от твоята дейност. Точно това ни мотивира да се развиваме и вървим напред.“

Дейността на ЕТ „Малини“ е производство и търговия на сертифицирани био малини. Използват се само био стимуланти, като по този начин почвата се запазва чиста от вредни химикали. Фирмата инвестира в разширяване на площите за био производство и поддържа отлични практики за по-добра грижа към земята, растенията и природата. Прочети повече 

 
 

 

Ивайло Маринов
Управител Денивекс ООД

„Когато автомобилите се боядисват извън камера не може да се определи температурата на боядисване. В допълнение, навън въздухът е запрашен. Това налага допълнителни обработки, което не е ефективно. И не на последно място, атмосферата се замърсява повече. Когато боядисвам в камерата, автомобилът след изпичане е напълно готов. Това води до по-голяма производителност, икономически ни е по-изгодно, а и опазваме околната среда.“

Ивайло Маринов има повече от 16 г. опит като професионален бояджия. Клиентите на Денивекс са частни лица и фирми както от България, Европа, Америка. Г-н Маринов инвестира в изграждането на модерно хале и оборудва базата си с енергийно ефективна камера за боядисване. Прочети повече 

 

 


Светлозар Алексиев
Земеделски производител

Ако искаш да вървиш напред, трябва да модернизираш стопанството си. Изпълнението на изискванията по нитратната директива беше важна крачка. Опазването на околната среда в производството на мляко и използването на отпадъците от него екологично и рационално за нас е от първостепенно значение. Затова пристъпихме към реализирането на проекта, а и за да сме конкурентни. С новата техника стопанството ни се организира по-добре и стана по-ефективно.

Светлозар Алексиев и неговият съдръжник отглеждат повече от 150 млекодайни крави във своята ферма в с. Калояново. Те обновяват стопанството си като изграждат торохранилище, закупуват нов трактор и цистерна за течна тор и ремонтират основно сградата на фермата. Прочети повече 


 
 


Наско Бончев
Управител ЕТ Бонитрекс

„В момент на криза понякога най-добрата формула е... инвестицията. Ние решихме да направим инвестиция в дългосрочен план, която да намали разходите ни в бъдеще. Резултатът е на лице. Вече произвеждаме био газ, който изцяло покрива енергийните ни нужди. Положителна промяна за нас - положителен ефект върху природата. Каква е формулата на успеха ни ли? Всяка сутрин идваме първи и си тръгваме последни. Нямаме друга тайна.“

ЕТ „Бонитрекс“ се занимават с производство на млечни продукти. През 2012 г. фирмата инвестира във внедряване на пречиствателна система за отпадните води от дейността си. Чрез тяхната преработка се произвежда биогаз, който се използва за нуждите на производството.


 

 

 

Милен Петков
Управител Панагюрище-1962 ООД

„Отоплението винаги е било много сериозно разходно перо. Решихме, че можем да го оптимизираме и с минимални средства да получим максимален ефект - решението, което намерихме, беше новата ни енергийноефективна сграда.“ 

Основната дейност на „Панагюрище-1962“ ООД е производство и търговия с халати, хавлиени кърпи, спално бельо и завивки. През 2012 г. фирмата се премества в нова енергийноефективна производствена сграда, която е снабдена с екологична и високоефективна система за отопление и вентилация. Отоплението се осигурява чрез монтирани на покрива соларни колектори, в резултат на което разходите за отопление са двойно по-ниски.
 

Проектите, финансирани с кредит Зелена инвестиция, се разделят в три основни категории:

1. Енергийна ефективност - свързана с намаляване на консумацията на енергия, при запазване или увеличаване нивото на производство.
Такива проекти могат да бъдат:  

 • Различни видове високоефективни производствени машини и оборудване - CNC машини (стругове, фрези и т.н), поточни линии, преси, бояджийски камери и сушилни, фурни, пещи и др.
 • Отоплителни, вентилационни, охладителни и осветителни системи - високоефективни котли и отоплителни тела, климатици, хладилни и замразяващи камери, централизирани вентилационни системи, LED осветление или високоефективни луминисцентни лампи, системи за управление на осветлението, котли на биомаса и т.н.
 • Подобрения в топлоизолацията или дограмите на сгради - нови дограми, нова или допълнителна топлоизолация.
 • Транспортна или земеделска техника - влекачи, трактори, комбайни, капкови напоителни системи, пръскачки и др.
 • Хибридни и електрически превозни средства за бизнес цели.

2. Възобновяема енергия  - за производство и/или използване на енергийни ресурси, които са неизчерпаеми или могат да бъдат възобновени бързо.
Примери за такива инвестиции са: 

 • Соларни панели за битова гореща вода;
 • Термопомпи и цялостни решения с геотермална енергия за отопление и охлаждане;
 • Системи за производство на енергия от биомаса и биогаз;
 • Водни турбини;
 • Фотоволтаични панели;
 • Ветрогенератори.

3. Мерки с благоприятно въздействие върху околната среда, които имат пряк позитивен ефект върху природата и запазването на ресурсите.

 • Рециклиране и управление на отпадъци - предприятия с такава основна дейност могат да бъдат финансирани с оборотни средства.
 • Биопроизводство. Мярката може да включва оборотно финансиране и разходите за сертификация.
 • Пречиствателни съоръжения - филтри, инсталации за пречистване на води, торохранилища и др.
 • Брегоукрепителни и противосвлачищни мероприятия, залесяване, рекултивация на нарушени терени и др. подобни.
 • Въвеждане на системи за управление на сгради и на енергийно потребление на производствени процеси.

Доставчици, одитори и други, свързани с предоставянето на услуги в тази област, могат да бъдат финансирани с оборотни средства за оборудване и материали.

Вашите действия:
 1. Свържете се с телефонния ни център на 0700 1 70 70 или
   попълнете нашата форма за контакт и ние ще ви се обадим; 
 2. Обсъдете с Експерт Връзки с клиенти желаното от Вас финансиране; 
 3. Онлайн искане за кредитПодайте  искане за кредит и предоставете необходимия набор от документи.
  Може да подадете онлайн искане за кредит
 4. Запознайте ни с Вашия бизнес; 
 5. Ще получите отговор в определения срок.


 Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнено  искане за кредит;
 • Копие от лична карта на собственика на бизнеса;
 • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
 • Документи за обезпечението по кредита.

Имате въпрос или искате да кандидатствате?

обадете ни се на  0700 1 70 70На цената на градски разговор

Попълнете нашата форма за контакт и ние ще се свържем с Вас