Кредитна карта Visa Classic payWave

Предназначена е за клиенти с доход от постоянен трудов договор от минимум 3 (три) месеца при настоящия работодател, с доход от пенсия, които се получават по сметка в банката, както и за клиенти с доход от бизнес. 

Лимит От 2 000 лв. до 10 000 лв. или равностойността им в евро
Валута BGN, EUR
Гратисен период До 30 дни
Валидност на картата 4 години, с възможност за автоматично подновяване
Бонус Безплатна медицинска застраховка при пътуване в чужбина
Годишен лихвен процент Съгласно Лихвен бюлетин

 

Как можете да платите безконтактно с VISA Classic payWave?

 • На ПОС терминала или на друго видно място в търговския обект потърсете знак за безконтактно плащане
 • След като касиерът въведе сумата на покупката, доближете картата си до указаното със символа място на ПОС терминала;
 • Терминалът издава звукова и светлинна сигнализация и транзакцията е приключена;
 • Ако покупката е на стойност до 25 лева вкл., не се изисква въвеждане на ПИН;
 • Не е необходимо да подписвате бележката от ПОС терминала, независимо на каква стойност е плащането.

 

Как да погасявате своите задължения?

В периода между 26-то число на текущия месец и до 5-то число на следващия месец, Вие трябва да погасите своите задължения. Всеки месец ще получавате месечно извлечение, в което са описани извършените от Вас операции, както и дължимите лихви и такси за отчетния период. Всеки месец ще получавате уведомление за общата дължима сума, дължимата минимална погасителна вноска и срока за погасяване чрез SMS съобщение на посочен от Вас мобилен телефон.

 

Можете да погасите своето задължение чрез: 

 • Превод от друга Ваша сметка, използвайки интернет банкирането на банката - ProB@nking;
 • Вноска в брой на машините в офиси на ПроКредит Банк.

 

Може да погасявате задълженията си: 

 • Цялостно - в случай че сте погасили цялото си задължение до 5-то число на месеца, не дължите лихва;
 • Частично - Вие решавате колко да погасите, но най-малко 5% от дължимата сума, не по-малко от 10 лв.

 

Ако картата бъде изгубена или открадната, Вие можете да я блокирате веднага чрез обаждане на Телефонния център на ПроКредит Банк: 0700 1 70 70 или на кратък номер *7000.

 • Безконтактно плащане без въвеждане на ПИН код за суми до 25 лв.;
 • Безплатно плащате стоки и услуги в магазини в страната, чужбина и интернет;
 • Резервирате хотели и самолетни билети;
 • Плащате сметките си за ток, телефон, вода и др. на банкомат чрез услугата b-pay;
 • Всяка кредитна карта Visa е с чип, който я защитава от злоупотреба при ползване;
 • Може да получавате SMS за всяко теглене или плащане с кредитна карта, като по този начин контролирате използването на средствата.

Как да кандидатствате за кредитна карта VisaClassic?  

 

Необходими документи за клиенти с доходи от трудов договор: 

Всяко искане за кредитна карта се разглежда индивидуално, като по преценка на служител на банката могат да бъдат изискани и други документи.
 

Необходими документи за клиенти с доходи от бизнес: 

 

Препоръки за сигурност при работа с банковите карти на ПроКредит Банк, на банкомат:  

 • Предпочитайте банкомати, които са в клон на банка; 
 • При въвеждане на Вашия ПИН, закривайте клавиатурата с ръка и не позволявайте на друг да Ви наблюдава; 
 • Не забравяйте картата си в процепа на банкомата; 
 • Ако установите нещо нередно по време на операцията, можете да я откажете чрез натискане на клавиша ОТКАЗ (CANCEL); 
 • Ако извършвате операция в чужбина, обърнете внимание дали на банкомата има логото на , което е поставено и на Вашата карта; 
 • Ако банкоматът задържи Вашата карта, незабавно се свържете с банката - издател или БОРИКА;
 • Телефоните за връзка са посочени на самия банкомат; 
 • Не се доверявайте на лица, които предлагат своята помощ, като Ви карат да повторите операцията, въвеждайки своя ПИН код. 

Препоръки за сигурност при ползване на банковите карти на ПроКредит Банк в Интернет: 

 • Намерете знака . Ако този знак присъства на страницата, това означава, че тя е проверена от Международната картова организация, което я прави относително по-сигурна; 
 • Не извършвайте плащания от компютри с публичен достъп; 
 • Не оставяйте номера на картата и другите си лични данни около компютъра и не ги записвайте в документи, файлове и т.н.;
 • Не предоставяйте личните си данни и тези за Вашата карта на друг, за да избегнете злоупотреби при плащания чрез Интернет; 
 • Не въвеждайте ПИН код - за да се извърши плащане през интернет, не се въвежда ПИН, а CVC код (посочен на гърба на самата карта). 

Препоръки за съхраняване на ПИН код и банкова карта: 

 • ПИН кодът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като чрез него осъществявате достъп до Вашите средства;
 • Никой друг освен Вас не трябва да знае Вашия ПИН код;  
 • Най-добре е да запомните ПИН кода наизуст - не го записвайте или предоставяйте на друго лице; 
 • Не съхранявайте картата и ПИН кода си на едно и също място; 
 • Ако решите да промените ПИН кода си, не използвайте поредни цифри или лесно разгадаеми номера като рождени дати, номера на Вашия телефон, лек автомобил и др. 

Как правилно да съхранявате банковата си карта? 

 • Предпазвайте картата си от механични повреди като огъване, пречупване, надраскване, навлажняване. 

 

ТЕЛЕФОНИ за връзка при проблем с банковата карта

ПроКредит Банк:
   Телефонен център: + 359 (0) 700 170 70 или *7000             
   Отдел Операции, звено Картови разплащания телефон: +359 (02) 813 5261; 813 5262; 813 5727
БОРИКА телефон: +359 (02) 970 26 00; 970 76 23