Лихвен бюлетин

Лихвеният бюлетин съдържа стандартните лихвени проценти на банката и не включва промоционални условия. 

Кредити за малък бизнес и земеделски производители

Сума Процент
до 150 000 EUR от 5.5%
до 250 000 EUR от 5.0%
над 250 000 EUR по споразумение

 

Всички лихвени проценти са годишни и се начисляват на база 365/360 дни.

Кредитна карта за бизнес клиенти

Kредитна карта (BGN/EUR) 17.00%
Kредитна карта с обезпечение депозит (BGN/EUR) 10.00%

Какво е Годишният процент на разходите (ГПР)?

 


Посочените примери са индикативни. За конкретна стойност на годишния процент на разходите за Вашия кредит, моля, свържете се с нашия телефонен център. 

Оборотен кредит в размер на 90 000 евро и срок на погасяване 36 месеца, с обезпечение апартамент. Кредитът ще се изплаща на равни месечни вноски.

Годишен лихвен процент – 5,50%
Еднократна такса отпускане – 0,50%
Годишна такса управление – 0,50%
Такса за оценка и преоценка на обезпечението – 140 лева
Такса годишна застраховка на обезпечението – 0,202%
Такса месечно обслужване на разплащателна сметка – 12,5 евро
Равна месечна вноска - 2 721,18 евро
Годишен процент на разходите (ГПР) - 6,78% 
Обща дължима сума включваща главница, лихва и такси - 99 397,96 евро


Инвестиционен кредит в размер на 250 000 евро и срок на погасяване 6 години, с обезпечение производствена сграда. Кредитът ще се изплаща на равни месечни вноски.

Годишен лихвен процент – 5,00%
Еднократна такса отпускане – 0,50%
Годишна такса управление – 0,50%
Такса за оценка и преоценка на обезпечението – 640 лева
Такса годишна застраховка на обезпечението – 0,202%
Такса месечно обслужване на разплащателна сметка – 12,5 евро
Равна месечна вноска - 4 034,10 евро
Годишен процент на разходите (ГПР) - 6,22%
Обща дължима сума включваща главница, лихва и такси – 298 159,83 евро 

Имате въпрос или искате да кандидатствате?

обадете ни се на  0700 1 70 70На цената на градски разговор

Попълнете нашата форма за запитване и ние ще се свържем с Вас

Годишен лихвен процент по сметка FlexSave

Валута Лихвен процент
BGN / EUR 0.25%

 

Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити

Валута Мин. салдо 12 месеца 18 месецa 24 месеца 36 месеца
BGN/EUR/USD 10 000 0.30% 0.35% 0.40% 0.50%

 

* Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - Лихвен процент - 0%. 

Разплащателна сметка (за всички валути) - Лихвен процент - 0%.

* Всички лихвени проценти са годишни и се начисляват на база 365/360 дни.

* Индивидуално се договарят:
-  Лихвените проценти за юридически лица с обща сума на депозитите над 500 000 лева или равностойността им друга валута.
-  Условия и срокове за финансови институции.

* Специални сметки на Частни Съдебни Изпълнители и Нотариуси 
- Лихвен процент - За сметки в лева - 0,25%, за сметки в евро - 0,15%