Машина за подпечатване на платежни нареждания

На машината за подпечатване на платежни нареждания можете сами да подпечатате с валидна дата и час платежното си нареждане и да го подадете за плащане. 

Вече не е необходимо да чакате, за да бъдете обслужени.

Вижте колко бързо можете да придвижите плащането си на видеото вдясно на екрана. 

Предимства
  • Сами поставяте дата и час на попълнените от Вас платежни нареждания;
  • Спестявате време, като не чакате да бъдете обслужени от банков служител.
*Ако искате да направите плащане през системата РИНГС или валутен превод, моля, обърнете се към служител в клон на ПроКредит Банк.
 
Стъпки за работа
  • Поставете попълненото платежно нареждане в машината с лицевата част нагоре, за да го подпечатате;
  • Пуснете подпечатаното нареждане в отвора до машината, а копието оставете за Вас.

1. Проблем ли е, ако съм подпечатал платежното в машината 2 пъти?
Няма да има проблем за осчетоводяването на платежното нареждане. Платежният документ ще бъде осчетоводен в зависимост от часовите зони за приемане и осчетоводяване на преводни нареждания през системата БИСЕРА.

2. Мога ли да подпечатвам експресни преводи?
Не, не е възможно. Ако искате да направите спешни плащания в лева през системата РИНГС или да депозирате валутен превод, е необходимо да се обърнете към служител в клон на банката.