Нашите стъпки към по-чиста природа

Като всяка компания, ПроКредит Банк също оставя своя отпечатък върху околната среда. Това се изразява най-вече чрез консумацията на енергийни и водни ресурси, използването на хартия и други материали, свързани с ежедневната работа на банката. Състоянието на офисите ни, ефективността на използваното оборудване и транспортни средства също оказват влияние.

Всички банки от ПроКредит групата са възприели опазването на околната среда като част от своята социална политика. В ПроКредит Банк България е въведена система за проследяване и анализ на използваните ресурси. Целта на тази система е добиване на по-точна и пълна представа относно ефективността на предприетите екологични мерки. Благодарение на направените промени в работните процеси и технологичните подобрения в ПроКредит Банк резултати вече са видими.

За последните 4 години модернизирахме офисите си -  въведохме използването на високоефективни климатични системи и системи за управление на сградите, обновихме топлоизолацията и осветлението. В резултат на всички новости намалихме общото потребление на енергия с 44 %.

 Освен намалението при общата консумирана енергия в голяма част от вътрешните процеси изпозлваме електронен обмен на документи. Днес предлагаме на своите клиенти високо ниво на обслужване и иновативни банкови услуги, използвайки значително по-малко ресурси. При над 20 работни процеса не се използва хартия. Всички тези оптимизации са намалили използването на хартия с 76 %.

Освен оптимизирането на процесите в банката, искаме да предадем тази посока на мислене и работа и на нашите клиенти. Насърчаваме ги да използват иновативни технически решения и да намаляват потреблението на хартия и други ресурси, използвани в тяхната дейност.

За нас е важно да бъдем близо до нашите клиенти. Това налага честото използване на автомобили. От самото начало на банката до днес са използвани автомобили с нисък разход на гориво.

Днес горивото, което използваме, е с 35 % по-малко в сравнение с използваното през 2011 г.

Като поредна стъпка за намаляване отпечатъка върху околната среда, през 2015 ПроКредит Банк закупи 10 нови електроавтомобила. Те са изцяло задвижвани от електрическа енергия. Подмяната на автопарка на банката с електромобили без вредни емисии е мярка за трайно намаляване на негативното влияние върху околната среда. Закупуването им превръща банката в първата финансова институция в България, въвела в експлоатация такова количество електромобили за ежедневната работа на експертите връзки с клиенти. Вижте повече за тази инициатива >>

В продължение на целенасочената политика на ПроКредит за ограничаване на негативния ефект от дейността ни върху природата,  през юни 2015 г. банката поде инициатива за ограничаване на използването на найлонови торбички. Затова в продължение на 2 месеца подаряваме безплатно текстилни торбички с призив да бъдат използвани многократно, за да избегнем замърсяването на природата от трудно разградим найлон.

По време на кампанията ПроКредит Банк България ще раздаде 150 000 текстилни торбички, изработени от 100% органичен памук. Инициативата е регионална и ще се проведе във всички страни в Източна Европа, в които ПроКредит Банк развива дейност – България, Сърбия, Косово, Украйна, Македония и други. Общо в ПроКредит Групата ще бъдат раздадени 630 000 текстилни торбички. Цялото количество е произведено в България от хасковска фирма, дългогодишен клиент на ПроКредит Банк. Вижте повече за тази инициатива >>

 

 

Виж още