Овърдрафт FlexFund

ПроКредит Банк предлага на своите клиенти частни лица гъвкаво финансово решение, при необходимост от допълнителни средства до получаване на трудовото възнаграждение. 

 

 

FlexFund Ви дава възможност  да посрещнете извънредни и непланирани разходи и  да изпълните разплащанията си своевременно.

 

 

 

Кредитополучатели

Физически лица с доходи от постоянен трудов договор от минимум 3 месеца при настоящия работодател

Условия за отпускане
  • средствата се отпускат след получени три работни заплати по сметката на клиента в банката
  • минимален осигурителен доход BGN 1 000
Сума на овърдрафта В размер на до две месечни възнаграждения
Валута на овърдрафта BGN или EUR
Срок на овърдрафт 12 месеца, с възможност за подновяване
Такса за отпускане Без такса за отпускане
Лихвен процент Съгласно Лихвения бюлетин

 

При откриване на разплащателна сметка обсъдeте с наш служител възможностите за получаване на исканата от вас сума.