Овърдрафт срещу депозит в банката

Този вид овърдрафт е подходящ за клиенти, които имат депозит в банката. Можете да се възползвате от него, ако Ви се налага да покриете непредвидени разходи, без да нарушавате Вашия депозит. По този начин няма да загубите натрупаната лихва по него, а в същото време ще разполагате с необходимите средства. 

Сума на овърдрафта* Между 90 и 100% в зависимост от валутата на депозита  
Лихвен процент  Лихвеният процент по депозита + 1.5 процентни пункта съгласно Лихвения бюлетин за депозити
Такса за отпускане Без такса
Срок за одобрение До два работни дни
Срок на овърдрафт минимален срок 12 месеца, с възможност за подновяване

 

*Минимален размер на кредита - 5 000 лв. (или 2 500 евро)

Как да кандидатствате за този продукт?Необходими документи:

Всяко искане за овърдрафт се разглежда индивидуално, като по преценка на служител на банката могат да бъдат изискани и други документи.

More info