В допълнение към потребителските и жилищни кредити ПроКредит Банк предлага на своите клиенти частни лица гъвкаво финансово решение, при необходимост от допълнителни средства до получаване на трудовото възнаграждение.
Потребителският овърдрафт на ПроКредит Банк Ви дава възможност  да посрещнете  извънредни и непланирани разходи и да изпълните разплащанията си своевременно.