Стандартен депозит

Стандартният депозит е подходящ за Вас, когато няма да се нуждаете от средствата си за определен период от време.


Управлявате спестяванията си самостоятелно посредством разплащателна сметка и интернет банкиране.

 • Валута - в BGN, EUR и USD; 
 • Срочност - 6 и 12 месеца;
 • Банкови такси - без такси за откриване и месечно обслужване;
 • Олихвяване - лихвата се изплаща на падеж;
 • Лихвата може да се изплаща по същата или по друга сметка в ПроКредит Банк, посочена от Вас.

Предимства:

 • Получавате по-висока доходност от Спестовен влог;
 • Възможност за неограничено довнасяне на средства;
 • На датата на падеж депозитът автоматично се подновява за същия срок, съгласно актуален лихвен бюлетин, без да е необходимо да посещавате клон на банката;
 • Управлявате финансите си дистанционно и сигурно, посредством електронно банкиране;
 • Възползвате се от кредитни услуги при специални условия и бързо одобрение.

Ако сте клиент с активна регистрация в електронното банкиране на ПроКредит Банк открийте Вашата спестовна сметка чрез ProB@nking сега.

 

*Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

 

 Валута Минимално салдо 6 месеца 12 месеца
BGN 5 000 0.10% 0.20%
EUR 5 000 0.10% 0.20%
USD 5 000 0.05%  0.10% 

 

 • Всички лихвени проценти са годишни и се начисляват на база 365/360.
 • Сметката се заверява с начислената лихва след приспадане на дължимия данък, съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица.
 • Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - съгласно действащия Лихвен бюлетин.

Лихвени проценти за физически лица с обща сума на влоговете и депозитите над 500 000 лева или равностойността им в друга валута, се договарят индивидуално.

 

Сума / Валута Срок / Лихв. % Сума на лихва Данък върху лихвата (8.00%) Крайна сума   
10 000 BGN/EUR 12 мес. / 0.20% 20.29 BGN / EUR 1.62 BGN / EUR 10 018.67 BGN / EUR
10 000 USD 12 мес. / 0.10% 10.15 USD  0.81 USD 10 009.34 USD
Сума на депозита:   Валута:   Период на депозита:
   
Лихва за получаване:   Общо данък:   Сума за получаване:
   
*Посочената лихва важи при спазен падеж на депозита.

Виж още