Други услуги

В допълнение към кредитите, депозитите, банковите карти и плащания, ПроКредит Банк предлага други банкови услуги, които значително улесняват работните процеси и някои операции в предприятието. 

Издаване на удостоверения и референции

Банковите удостоверения и референции могат да бъдат издадени по различен повод: за доказване на финансова стабилност; при преговори с чуждестранни фирми за съвместна дейност; при участие в публични търгове и други. Те могат да удостоверяват ползвани банкови кредити и гаранции, наличие, салда и обороти по банкови сметки, в зависимост от конкретния случай.
По желание на клиента, ПроКредит Банк издава Удостоверения и Референции на български и английски език.

Във всички наши офиси са на разположение напълно оборудвани денонощни Зони за самообслужванекоито предлагат комплексна, съвременна банкова услуга, съобразена с най-добрите европейски банкови практики. Зоните разполагат с машини, които Ви позволяват да извършвате ежедневните банкови операции като теглене и внасяне на суми в брой, както в български лева, така и в евро, да извършвате плащания в национална и чуждестранна валута, използвайки Интернет банкиране. 

Зоните са отворени 24 часа, 7 дни в седмицата, като достъпът се осигурява посредством банкова карта. 

Касови операции в брой на гише могат да бъдат извършвани единствено в следните офиси:

  • София, бул. Тодор Александров 26
  • Пловдив, бул. Мария Луиза 25
  • Варна, ул. Ян Хунияди 31
  • Бургас, бул. Транспортна 

Валути, с които банката работи в брой на гише: BGN, EUR и USD. 

Обмен на валута

Банката извършва сделки на гише по обмен на валута с EUR и USD за клиенти на Банката единствено в посочените по-горе офиси. Банката не извършва касови операции във валута британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF).

Такси - съгласно  Tарифата на банката.

Прокредит Банк Ви предлага възможност да изпълни искане за плащане от трето лице чрез еднократно предоставяне на съгласие за директен дебит в банката. За Ваше улеснение може да ползвате този начин на разплащане за дължими суми към доставчици, плащане на битови сметки и други месечни задължения. Можете сами да поставите ограничения за извършване на плащането до определена сума или период. При постъпило искане за извършване на плащане, банката превежда сумата на бенефициента, само след проверка на предварително договорените условия.

Виж още