Подновяване на застраховки на обезпечения по кредити в ПроКредит Банк

04 ноември 2015

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че е необходимо в срок до 20 ноември 2015 г. всички кредитополучатели  своевременно да подновят и представят оригинала на застрахователна полица в полза на ПроКредит Банк (България) ЕАД за обезпечението по кредит към банката.

В случай че не предоставите подновена застрахователна полица в посочения срок, ПроКредит Банк (България) ЕАД ще включи Вашето обезпечение по кредита под Генерална застрахователна полица. Всички разходи за застрахователната премия са за Ваша сметка и се начисляват и олихвяват в съответствие с Общите условия за кредитиране и Тарифата за Физически и Юридически лица на ПроКредит Банк (България) ЕАД.

 

За допълнителни въпроси може да се свържете с нас на тел. 0 700 1 70 70 или *7000 (за входящи обаждания от България).


  

С уважение,

ПроКредит Банк (България) EАД