Потребителски кредит "Инвестиция"

Следвайки своя отговорен подход при кредитирането на частни лица, ПроКредит Банк предлага потребителски кредит "Инвестиция", съобразен с финансовите възможности на кредитоискателя и неговите конкретни нужди.

 

Инвестиционният кредит се отпуска за инвестиции в енергоспестяващи технологии с цел подобряване енергийната ефективност на жилищата и намаляване на разходите за отопление или електричество. Ако имате нужда от средства за да направите ремонт, обновите или обзаведете Вашия дом, кредит "Инвестиция" е подходящото решение за Вас.

 

Може да се възползвате от инвестиционния кредит при необходимост от средства за образование, здравни услуги, покупка на нов автомобил.

Кредитополучатели

Физически лица с доход от:

  • постоянен трудов договор от минимум 3 месеца при настоящия работодател
  • собствен бизнес
Условия за отпускане
  • средствата се отпускат след получени три работни заплати по сметката на клиента в банката
  • минимален осигурителен доход BGN 1 000
Сума на кредита

От 10 000 до 30 000 евро

Валута на кредита

BGN или EUR

Срок на кредита От 6 месеца до 3 години
Такса за разглеждане на искане за кредит BGN 30
Такса при отпускане на кредит Без такса
Такса за предсрочно погасяване (пълно/частично) Съгласнo  Тарифата на банката
Такса промяна в условия по кредит 0.25% върху дължимата сума, (мин. 50, максимум 500 валутни единици)
Лихвен процент Съгласно Лихвен Бюлетин
Обезпечение
  • Превод на работна заплата
  • Съдлъжник
Други условия

Възрастта на кредитополучателя не трябва да надвишава 65 г. за срока на договора за кредит

Доходът на лицето се получава в сметка в банката. 

Как да кандидатствате за потребителски кредит?

Необходими документи:

Всяко искане за кредит се разглежда индивидуално, като по преценка на служител на банката могат да бъдат изискани и други документи.