Потребителски кредит "Инвестиция"

Следвайки своя отговорен подход при кредитирането на частни лица, ПроКредит Банк предлага потребителски кредит "Инвестиция", съобразен с финансовите възможности на кредитоискателя и неговите конкретни нужди.

 

Инвестиционният кредит се отпуска за инвестиции в енергоспестяващи технологии с цел подобряване енергийната ефективност на жилищата и намаляване на разходите за отопление или електричество. Ако имате нужда от средства за да направите ремонт, обновите или обзаведете Вашия дом, кредит "Инвестиция" е подходящото решение за Вас.

 

Може да се възползвате от инвестиционния кредит при необходимост от средства за образование, здравни услуги, покупка на нов автомобил.

Кредитополучатели

Физически лица с доход от:

  • постоянен трудов договор от минимум 3 месеца при настоящия работодател
  • собствен бизнес
Условия за отпускане
  • средствата се отпускат след получени три работни заплати по сметката на клиента в банката
  • минимален осигурителен доход BGN 1 000
Сума на кредита

От 10 000 до 30 000 евро

Валута на кредита

BGN или EUR

Срок на кредита От 6 месеца до 3 години
Такса за разглеждане на искане за кредит BGN 30
Такса при отпускане на кредит Без такса
Такса за предсрочно погасяване Съгласнo  Тарифата на банката
Такса за частично предсрочно погасяване Съгласно  Тарифата на банката
Такса промяна в условия по кредит 0.25% върху дължимата сума, (мин. 50, максимум 500 валутни единици)
Лихвен процент Съгласно Лихвен Бюлетин
Обезпечение
  • Превод на работна заплата
  • Съдлъжник
Други условия

Възрастта на кредитополучателя не трябва да надвишава 65 г. за срока на договора за кредит

Доходът на лицето се получава в сметка в банката. 

Как да кандидатствате за потребителски кредит?

Необходими документи:

Всяко искане за кредит се разглежда индивидуално, като по преценка на служител на банката могат да бъдат изискани и други документи.