Потребителски кредит

Следвайки своя отговорен подход при кредитирането на частни лица, ПроКредит Банк предлага потребителски кредит, съобразен с финансовите възможности на кредитоискателя и неговите конкретни нужди. Банката предоставя кредити за текущи нужди на физически лица с доходи от постоянен трудов договор или пенсия. Потребителският кредит се изплаща на равни месечни вноски и е със срок до седем години. Може да се възползвате от този кредит при необходимост от средства за образование, здравни услуги, обзавеждане и др.

Кредитополучатели

Физически лица с доход от:

  • постоянен трудов договор от минимум 3 месеца при настоящия работодател;
  • собствен бизнес;
  • пенсия.
Сума на кредита От 5 000 до 20 000 лв.
Срок на кредита От 6 месеца до 7 години
Такса за разглеждане на искане за кредит BGN 30
Такса при отпускане на кредит Без такса
Такса за предсрочно погасяване Съгласнo  Тарифата на банката
Такса за частично предсрочно погасяване Съгласно  Тарифата на банката
Такса промяна в условия по кредит 0.25% върху дължимата сума, (мин. 50, максимум 500 валутни единици)
Лихвен процент Съгласно Лихвен Бюлетин
Обезпечение
  • Превод на работна заплата
  • Съдлъжник
Други условия

Възрастта на кредитополучателя не трябва да надвишава 65 г. за срока на договора за кредит

Доходът на лицето се получава в сметка в банката. 

Как да кандидатствате за потребителски кредит?

  • Елате в ПроКредит Банк с Вашата лична карта и попълнете на място  Искане за кредит на физическо лице.
  • Представете необходимите документи.
  • Ще получите отговор до два работни дни след предоставяне на всички необходими документи. 

Необходими документи:

Всяко искане за кредит се разглежда индивидуално, като по преценка на служител на банката могат да бъдат изискани и други документи.