Промени в Тарифата за Физически лица

04 март 2020

Уважаеми клиенти,  

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 04.05.2020 г. влизат в сила следните промени в Тарифата за Физически лица на ПроКредит Банк (България) ЕАД:

1. Променят се параметрите на Пасивна разплащателна сметка, а именно:

  •   Намалява се таксата за месечно обслужване в размер на BGN 3.50
  •   Добавят се 3 безплатни тегления на АТМ на други банки
  •   Променя се таксата за плащане на битови сметки – BGN 0.50

Останалите услуги в пакета се запазват без промяна.

2. Прекратява се предлагането на Транзакционна разплащателна сметка.

Всички текущи Транзакционни и Пасивни разплащателни сметки ще бъдат преоформени съгласно новите условия на 04.05.2020 г.

 

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД