Промени в тарифите за Юридически и Физически лица

03 септември 2015

 Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че с решение на Управителния съвет на ПроКредит Банк (България) ЕАД, считано от 3 ноември 2015 г. влизат в сила промени в Тарифите за Юридически и Физически лица. Промените обхващат:

 1.    Условията по Сметки на Частни Съдебни Изпълнители (ЧСИ) и Нотариуси:

 • Условията по специалните и разплащателни сметки обслужващи бизнеса ще бъдат преместени от Тарифа и лихвен бюлетин за физически лица в Тарифа и лихвен бюлетин за Юридически лица.
 • Въвежда се такса за изходящи преводи, излъчени от специална сметка, те ще бъдат удържани от разплащателна сметка на клиента. Таксите са съгласно Тарифата за Юридически лица.

 2.    Обслужване на сметки с наложени запори:

 • Променя се размерът на такса месечно обслужване на разплащателна сметка, по която е наложен запор, без значение вида валута на сметката, както следва:
 •  

  Такса месечно обслужване

  Такса месечно обслужване при постъпило разпореждане за временно разрешение за неотложни плащания

  Физически лица

  10 лева

  20 лева

  Юридически лица, земеделски производители и лица, упражняващи свободни професии

  25 лева

  50 лева

 • Новият размер таксата се прилага считано от месеца на налагане на запора.

Налагането на запор по разплащателна сметка не променя изискванията за поддържане на сметката. При неспазване на Общите условия за платежни услуги на ПроКредит Банк, Банката има право едностранно, без предизвестие да закрие сметката.

Клиентът има право да заяви закриване на разплащателна сметка, по която е наложен запор, като подаде молба за това във всеки офис на Банката или като използва формата Искане в системата Пробанкинг. Изплащането на средствата, налични по сметката към момента на закриването й, ще се извърши от Банката на основание решение на органа, наложил запора.

 

С уважение, 

ПроКредит Банк (България) ЕАД