Промяна в Тарифата за Физически лица и Лихвен бюлетин

01 август 2018

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.10.2018г. влизат в сила следните промени в Тарифата за Физически лица и Лихвен бюлетин:

1. Увеличават се лихвените проценти по 12-месечен Стандартен срочен депозит и сметка FlexSave за физически лица, които използват разплащателна сметка с дебитна карта и Интернет банкиране, както следва:

 •  По 12-месечен срочен депозит – от 0.50% на 0.75%;
 •  По сметка FlexSave – от 0.35% на 0.50%.

За вече съществуващите 12-месечни Стандартни срочни депозити промяната влиза в сила от датата на първия падеж, след 01.10.2018 г.

2. Увеличава се броя безплатни тегления на АТМ на други банки в страната с дебитна карта към Активна разплащателна сметка на 5 броя месечно;

3. Променя се месечната такса за обслужване на Активна разплащателна сметка на BGN 10.

С Активна разплащателна сметка имате достъп до всички банкови услуги и управлявате средствата 24 часа, 7 дни в седмицата. Получавате безплатно дебитна карта Visa, Интернет банкиране и спестовна сметка FlexSave. Заплащайки една фиксирана месечна такса и извършвате безплатно:

 • Неограничени вътрешнобанкови преводи през Интернет банкиране;
 •  Неограничени междубанкови преводи в национална валута през Интернет банкиране;
 • Фиксирани преводи и преводи за битови сметки;
 • Вноски и тегления на АТМ на ПроКредит до BGN 2 000;
 • Плащания на ПОС в страната и чужбина;
 • СМС известия;
 • Тегления на АТМ на друга банка в страната – до 5 броя месечно.

 

За повече информация можете да се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД