Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица и Общите условия за платежни услуги

11 юни 2018

 

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 11.08.2018 г. влизат в сила следните промени в Тарифите за Юридически и Физически лица и в Общите условия за платежни услуги:

  

 Променя се такса Промяна / Анулиране на превод в лева от BGN 5 на BGN 10

 Променя се такса Писмени справки по искане на клиент/издаване на преписи и фотокопия на документи от BGN 30 на BGN 50

 Променя се таксата за издаден обикновен превод в чуждестранна валута (EUR извън Европейска общност и други валути) от EUR 10 на  EUR 15

 Променя се таксата за издаден експресен превод в чуждестранна валута от EUR 25 на EUR 35

 Променя са такса Друга промяна за издаден акредитив/гаранция от BGN 50.00 на BGN 200.00

 Въвежда се следната такса в частта от тарифата Документарни операции:

  •  Анализ и кореспонденция при потвърждаване на акредитив/издаване на гаранция на база контра-гаранция  –  0,1 % (min. BGN 1000)

 В Раздел III (Документарни Операции) от Общите условия за платежни услуги се добавя следното:

  •   „Когато клиент е бенефициент по акредитив и всички такси са за сметка на наредителя, но тези такси не могат да бъдат събрани, клиентът бенефициент заплаща дължимите комисиони на банката.“

 В раздел Операции с пари в брой се въвежда комисионна Промяна на параметри/ отказ на заявка за инкасо - BGN 50

 

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД