Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица и Общите условия за платежни услуги

01 ноември 2018

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.01.2019 год. влизат в сила следните промени в Тарифите за Физически и Юридически лица и Общите условия за платежни услуги:

1. Преустановява се предлагането на услугите СМС известяване за:

 •  валутни курсове;
 •  салдо по сметка;
 •  получени преводи – само за физически лица.

 2. Променя се таксата за юридически лица от BGN 0.15 на BGN 0.30 за услугите СМС известяване за:

 •  получен превод;
 •  комунални плащания;
 •  авторизация на трансакция.

 СМС съобщения за получени преводи ще се изпращат веднъж дневно, като едно СМС съобщение ще съдържа информация за общата сума на всички получени преводи на клиента за деня.

3. Въвежда се такса за физически и юридически лица в размер на BGN 0.30 за услугите СМС известяване за:

 •  погасителни вноски по кредит;
 •  просрочени вноски по кредит/кредитна карта;
 • минимална погасителна вноска по кредитна карта;
 •  авторизация на трансакция с кредитна карта.

 СМС съобщения за вноски по кредит ще се изпращат 2 дни преди датата на вноската/вноските. В случай, че клиент има погасителна вноска/просрочена вноска по повече от един кредит на една дата, информация за всички задължения ще се изпраща с 1 СМС съобщение.

4. Следните документи в меню „Други услуги“ в  системата за Интернет банкиране – ProB@nking ще се изпращат към банката без потвърждение със СМС ТАН:

 •  Вноска, чрез инкасо;
 •  Заявка на дебитна карта;
 •  Заявка за преиздаване на дебитна карта;
 •  Заявка за инсталиране на ПОС терминал;
 •  Искане – заличаване на обезпечение, застраховки.

 5. Въвежда се месечна такса за СМС ТАН - BGN 10 - за клиенти генерирали над 100 броя СМС ТАН на месец.

В стремежа си да направи по-ефективна комуникацията със своите клиенти, ПроКредит Банк /България/ разработва възможността всички съобщения, предоставяни чрез СМС, да бъдат изпращани безплатно по имейл.

Бихме искали също да Ви напомним, че информацията предоставяна за валутни курсове, наличност/движение по сметка и погасителни вноски по кредит е достъпна напълно безплатно чрез системата за Интернет банкиране – ProB@nking.

 

За повече информация можете да се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД