Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица

14 юли 2016

Уважаеми клиенти,

 

ПроКредит Банк (България) ЕАД, чиято основна мисия е подпомагане развитието на малкия и средния бизнес, се стреми да осигури благоприятстваща среда за развитие на българската икономика.

В продължение на своята политика за подпомагане развитието на бизнеса, стимулиране експортно ориентираната дейност на българските фирми и ограничаване влиянието на сивата икономика, посредством намаляване на операциите с пари в брой и насочване на клиентите към електронни безкасови разплащания, бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.09.2016 г. влизат в сила следните промени в Тарифите ни за Юридически лица и Физически лица:

  •  Намаляваме таксата за изходящ превод към друга банка в единната зона за плащания в евро (SEPA) през системата на ProB@nking на едва 5 евро;  
  •  Намаляваме таксата за изходящ превод през БИСЕРА към друга банка в лева през системата на ProB@nking на само 0,75 лв.

 

Системата за единна зона за плащане в евро SEPA обхваща всички страни от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Монако.

 

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

 

С уважение,
ПроКредит Банк (България) EАД