Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица

22 юли 2016

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че с решение на Управителния съвет на ПроКредит Банк (България) ЕАД считано от 22.07.2016г., влизат в сила следните промени в Тарифите за Юридически лица и Физически лица:

    Отпада таксата за вътрешнобанков превод във валута между клиенти на банката през системата на ProB@nking.

 

    Увеличава се възможността за разпореждане със средства от спестовна сметка с титуляр Физически лица до 5 пъти месечно.

 

Оперирането със средствата по спестовни/депозитни сметки се извършва напълно самостоятелно от клиентите само посредством разплащателна сметка, в зоните за самообслужване на Банката и системата на ProB@nking.

 

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) EАД