Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица

23 август 2016

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че с решение на Управителния съвет на ПроКредит Банк (България) ЕАД, считано от 24.08.2016 г., влизат в сила следните промени в Тарифите за Юридически лица и Физически лица:

    Променят се таксите за първоначална оценка на активи.

    Променят се таксите за преоценка на активи.

 

Описаните по-горе промени влизат в сила от 24.08.2016 г. за всички нови клиенти, от 24.09.2016 г. за текущи клиенти Юридически лица и от 24.10.2016 г. за текущи клиенти Физически лица на ПроКредит Банк (България) ЕАД.

 

 

С уважение,
ПроКредит Банк (България) ЕАД