Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица

15 декември 2017

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.03.2018 г.:

 

1. Влизат в сила нови Тарифи за Физически и Юридически лица:

 

 Тарифа Физически лица в сила от 01.03.2018 г.

 Тарифа Юридически лица в сила от 01.03.2018 г.

 

2. Преустановява се предлагането на следните услуги:

 •  Специална сметка
 •  Внасяне и теглене на гише
 •  Внасяне на монети
 •  Транзитен превод
 •  Касов превод
 •  Многоредово платежно нареждане през БИСЕРА
 •  Предоставяне на SWIFT съобщение / дебитно авизо по мейл
 •  Директен дебит
 •  Револвиране на издадени акредитиви за Юридически лица
 •  Преиздаване на списък с ТАН кодове
 •  Справка по искане на клиент в ЦКР
 •  Експресни услуги
 •  Консултации

 

Подробна информация може да получите в банковите салони или като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД