Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица

16 декември 2019

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 15.12.2019 г. се въвеждат следните промени в условията по Тарифи за юридически и физически лица:

  •  Такси за издадени преводи в лева и в чуждестранна валута
  •  Такса за теглене на АТМ
  •  Такса при плащане с карта в чужбина – премахва се
  •  Месечна такса за обслужване за кредитна карта
  •  Такса за превод между клиенти на банката
  •  Такси за операции с пари в брой

С промените може се запознаете на официалната ни интернет страница www.procreditbank.bg  (Тарифа за физически лица и Тарифа за юридически лица). 

 

Считано от 17.02.2020 г. се въвеждат следните промени в условията по Тарифа за юридически лица:

  •  Такса месечно обслужване на ПОС терминал според месечния оборот – без такса при месечен оборот над BGN 3,000;
  •  Такси по трансакции на ПОС терминал, инсталиран при търговец:

Вид карти

Месечен оборот на ПОС до BGN 6,000 вкл.

Месечен оборот на ПОС над BGN 6,000

Карти на физически лица, издадени от страна в Европейско икономическо пространство

0.70%

0.60%

Карти на юридически лица, издадени от страна в Европейско Икономическо Пространство

1.90%

1.50%

Карти издадени от страна извън Европейско Икономическо Пространство

2.00%

 

1.90%

 

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД