Промяна в условията по спестовни програми

10 февруари 2020

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 10 април 2020 г. условията по съществуващите сметки Спестовни програми се променят, както следва:

  •    лихвата на годишна база се променя на 0,15% в съответната валута;
  •   при настъпване на първия падеж или олихвяване те ще бъдат автоматично трансформирани в спестовни сметки FlexSave в съответната валута. 

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД