Рамковото споразумение с ПроКредит Банк Ви осигурява едновременно гъвкавост и стабилност. При сключването на дългосрочен рамков договор, ще разполагате с лимит, който можете да ползвате в рамките на до 120 месеца под формата на различни кредитни услуги: кредит на вноски, овърдрафт, земеделски кредити, банкови гаранции, лизинг и др. Целта е с една процедура по определяне на лимита да си осигурите дълготрайна финансова подкрепа, която може да приема различните форми, в зависимост от спецификата на нуждите Ви.

Предимства:

 • Бързина и липса на бюрокрация - еднократен годишен финансов анализ на фирмата;
 • Намалени разходи, време и усилия чрез еднократно учредяване на обезпечения;
 • Гъвкавост  на финансиране - възможност за многократно ползване на различни продукти с един договор;
 • Оптимизирани разходи за лихва - дължи се върху размера на ползваната сума от споразумението. 

Условия бизнес кредити

Одобрен лимит 300 000 евро 
Валидност на лимита 120 месеца 
Одобрени кредитни продукти в лимита
 • Инвестиционни кредити
 • Оборотни кредити, кредитни линии и овърдрафти
 • Банкови гаранции
Усвоени суми при подписването на рамковото споразумение
 • 150 000 евро за закупуване на производствена сграда.
  Срок на погасяване 84 месеца
 • 80 000 евро за погасяване на задължения към доставчици.
  Срок на погасяване 36 месеца
Олихвяване Дължимите лихви ще се начисляват върху непогасената част от усвоените суми.
Състояние на лимита след време В случай че не са усвоявани допълнителни суми от одобрения лимит, състоянието на лимита би било:
Срок след първото усвояване Непогасената част от усвоените суми Разполагаемият лимит за усвояване
След 12 месеца

186 482 евро

113 517 евро

След 24 месеца 140 573 евро 159 426 евро

Вашите действия:

 1. Свържете се с телефонния ни център на 0700 1 70 70 или
   попълнете нашата форма за контакт и ние ще ви се обадим; 
 2. Обсъдете с Експерт Връзки с клиенти желаното от Вас финансиране; 
 3. Онлайн искане за кредитПодайте  искане за кредит и предоставете необходимия набор от документи.
  Може да подадете онлайн искане за кредит
 4. Запознайте ни с Вашия бизнес; 
 5. Ще получите отговор в определения срок.


 Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнено  искане за кредит;
 • Копие от лична карта на собственика на бизнеса;
 • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
 • Документи за обезпечението по кредита.

Имате въпрос или искате да кандидатствате?

обадете ни се на  0700 1 70 70На цената на градски разговор

Попълнете нашата форма за контакт и ние ще се свържем с Вас

Виж още