ПроКредит Банк  предлага цялостно решение за лесно банкиране, контрол и постоянен достъп до средствата Ви.

 

С откриване на разплащателна сметка за превод на работна заплата или друг регулярен доход, допълнително получавате следните услуги:

  

 

 

  

 

Вид Сметка в лева Сметка в евро
Минимално салдо BGN 50 EUR 25 
Месечна такса за обслужване

 

 

 

 

 

BGN 4

 

 

 

 

 

EUR 2

Издаване на международна безконтактна дебитна карта Visa Electron 
Сметка FlexSave
Интернет банкиране ProB@nking

 

Повече информация можете да намерите в Тарифа на банката.

 

Платежна сметка за основни операции съгласно чл.73т, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)

 

Сметката се предлага в лева и таксите са съгласно  Тарифа на банката за физически лица - Приложение 1.