Разплащателни сметки

Разплащателната сметка се открива с цел извършване и получаване на регулярни преводи/плащания.

Предимствата на Разплащателната сметка са:

  • Можете да извършвате разплащания в страната и чужбина;
  • Имате достъп до средствата си от всеки клон на банката.
  • Получавате информация за операциите по сметката;
  • Гарантира физическата сигурност на Вашите средства, защото не се налага да носите суми в брой, за да извършите разплащането;
  • Съхранява паричните Ви средства, с които можете да разполагате всеки момент.

Банката не извършва касови операции във валута британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF).

Валута BGN, EUR, USD, GBP, CHF
Лихва  съгласно Лихвения бюлетин на банката 
Такси съгласно  тарифата на банката 

За Юридически лица, вписани в Търговския регистър 

Искане Попълнено  Искане за банкова сметка/банкови услуги, подписано от разпоредителите със средствата по сметката в присъствието на банков служител;
Удостоверение Удостоверение за вписване, издадено от Търговския регистър - Агенция по вписванията
Подписан спесимен   Спесимен - подписан в присъствието на банков служител от разпоредителите със средствата по сметката;
Пълномощни Пълномощни на лицата, които не фигурират в съдебното решение, но ще се разпореждат със средствата по сметките;
(a) Нотариално заверени пълномощни
или
(b) Пълномощно за разпореждане, подписано от лицето - упълномощител в присъствие на служител на банката;
Друго  Лични карти или други идентификационни документи  За юридически лица, вписани в съда 

Искане Попълнено  Искане за банкова сметка/банкови услуги, подписано от разпоредителите със средствата по сметката в присъствието на банков служител;
 
  • Дружествен договор за учредяване на конкретната организация;
  • Протокол от Учредително събрание;
  • Съдебно решение
  • Удостоверение за актуално състояние
  • БУЛСТАТ номер;
Подписан спесимен   Спесимен - подписан в присъствието на банков служител от разпоредителите със средствата по сметката;
Пълномощни Пълномощни на лицата, които не фигурират в съдебното решение, но ще се разпореждат със средствата по сметките;
(a) Нотариално заверени пълномощни
или
(b) Пълномощно за разпореждане, подписано от лицето - упълномощител в присъствие на служител на банката;
Друго  Лични карти или други идентификационни документи 

Виж още