Съвместната сметка е вид разплащателна, спестовна, депозитна или доверителна сметка, открита на името на няколко лица, с цел управление на общи авоари. ПроКредит Банк Ви дава възможност да използвате една съвместна сметка за управление на семейните средства, по която да постъпват доходите Ви. Със съвместна сметка от ПроКредит Банк можете да управлявате и средства, получени в наследство.Виж още