ПроКредит Банк поетапно оборудва зоните си за самообслужване със сейфове за депозиране на банкноти. На тях Вие можете по всяко време, включително и в извън работното време на банката, да внасяте по-големи суми, като например дневните обороти на фирмата си, парични постъпления от сделки и др. Това Ви позволява бързо и лесно да правите вноски, без да изчаквате да бъдете обслужени и банковият служител да преброи депозираната от Вас сума. 

Предимства

  • Бързо и удобно внасяте пари по Вашата сметка, открита в ПроКредит Банк;
  • Може да внасяте по-големи суми - между 3 000 и 50 000 лева или равностойността в евро и долари;
  • Заплащате по-ниска такса за услугата в сравнение с тази на гише в банката.

*Дневен лимит за вноски до 50 000 лева или равностойността в евро и долари. 

Стъпки за работа

  • Прокарайте Вашата карта в устройството;
  • Отворете вратата на сейфа и поставете предварително опакованите и описани от Вас средства;
  • Затворете вратата и готово!

1. Как мога да правя вноски чрез сейф?
Посетете удобен за Вас клон и заявете Вашето желание за регистрация за услугата. За целта ще подпишете договор и ще получите карта, чрез която ще може да отваряте устройството, заедно с комплект пликове, в които да опаковате парите си.

2. Откъде мога да взема картата за машината?

Карта за вноски чрез сейфа можете да вземете от всеки клон на банката. Но Ви препоръчваме да вземете Вашата карта от клон, предлагащ услугата „Вноски чрез сейф“, където нашите служители ще могат реално да Ви покажат как се използва машината. Информация за това кои клонове предлагат тази услуга може да получите на нашия телефонен център – тел. 0 700 170 70.

3. Мога ли да правя смесени вноски – банкноти и монети?
Да, възможно е да направите вноска на монети. Необходимо е да посетите офис на Банката и да разпишете съответния договор. Таксата за услугата е по Тарифа на Банката за изброяване на монети на депозитен сейф.

4. Мога ли с една карта да внасям по всичките си сметки?
Картата не е вързана към конкретна сметка. Тя само Ви осигурява достъп до машината. Вноската, която направите, се превежда по сметката, която сте посочили на вносната бележка, прикрепена към описаните банкноти.

5. Трябва ли да сортирам и описвам парите предварително?
Да, необходимо е да го направите. Средствата следва да са окомплектовани на пачки. Ако има купюри извън пачките, без значение каква е номиналната им стойност, следва да се окомплектоват заедно в една обща пачка. Така оформените банкноти описвате на инкасо плика и прикачвате вносна бележка към ценната пратка.