ПроКредит Банк предлага широк набор от фирмени сметки с ясни параметри и прозрачни условия. Те позволяват на много малките, малките и средните предприятия да извършват надеждни разплащания с институции и доставчици чрез сигурни банкови операции или да заделят фирмени средства при стабилна доходност. ПроКредит Банк разкрива фирмени банкови сметки в лева и следните основни чужди валути - евро, щатски долари, швейцарски франкове и британски лири. 

  • Разплащателната сметка е подходяща за ежедневни операции, входяши и изходящи преводи, теглене на суми в брой. 

  • ПроКредит Банк Ви предлага специални сметки за застрахователни брокери/агенти, частни съдебни изпълнители, адвокати, адвокатски дружества и сдружения.

  • Доверителните сметки се използват при покупко-продажба на недвижим имот или друг вид транзакции. Тези сметки гарантират Вашите сделки и пари.