ПроКредит Банк предлага следните видове сметки:

  • Разплащателната сметка е подходяща за ежедневни операции, комунални и фиксирани плащания, банкови трансфери и издаване на дебитна карта към нея.   

  • Много фактори влияят върху решението Ви коя банка да изберете за Вашите спестявания: доходност, прозрачни условия, компетентен персонал, местоположение, препоръка от приятел. Изберете кой продукт е най-подходящият за вас.

     

  •  

    Доверителните сметки се използват при покупко-продажба на недвижим имот или друг вид транзакции. Тези сметки гарантират Вашите сделки и пари   

  • Съвместната сметка е вид разплащателна, спестовна, депозитна или доверителна сметка, която се открива на името на няколко лица с цел управление на общи средства

  • ПроКредит Банк Ви предлага специални сметки за застрахователни брокери/агенти, частни съдебни изпълнители, адвокати, адвокатски дружества и сдружения