Спестовен влог

Спестовният влог в ПроКредит Банк Ви дава възможност да спестявате без ограничения в срокове и да разполагате със средствата си, без да губите натрупаната лихва.


Управлявате спестяванията си самостоятелно посредством разплащателна сметка и интернет банкиране.

 • Валута - в BGN и в EUR; 
 • Срочност - безсрочен; 
 • Банкови такси - без такси за откриване и месечно обслужване;
 • Олихвяване - лихвата се изплаща ежемесечно;
 • Лихвата може да се изплаща по същата или по друга сметка в ПроКредит Банк, посочена от Вас.

Предимства:

 • Възможност за неограничено довнасяне на средства;
 • Управлявате финансите си дистанционно и сигурно, посредством електронно банкиране;
 • Ползвате средства от спестовния Ви влог до 5 пъти в месеца;
 • Възползвате се от кредитни услуги при специални условия и бързо одобрение.

Ако сте клиент с активна регистрация в електронното банкиране на ПроКредит Банк открийте Вашата спестовна сметка чрез ProB@nking сега.

 

*Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Валута Минимално салдо Лихвен процент
BGN 250 0.10%
EUR 250 0.05%

 

 • Всички лихвени проценти са годишни и се начисляват на база 365/360.
 • Сметката се заверява с начислената лихва след приспадане на дължимия данък, съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица.

Лихвени проценти за физически лица с обща сума на влоговете и депозитите над 500 000 лева или равностойността им в друга валута, се договарят индивидуално.

Сума на спестовния влог:   Валута:   Лихва за получаване за 1 месец:
   
*При промяна в сумата лихвата се начислява върху актуализираната главница.


Виж още