Всички клонове на ПроКредит Банк са оборудвани с терминал за внасяне, предназнечен за вноски до 3 000 лева. Чрез тях Вие можете да захранвате лични и фирмени банкови сметки без значение от тяхната валута. Внесената сума в български лева ще се превалутира и завери съгласно обменния курс на банката за деня. 

Предимства:
  • Бързо и удобно внасяте пари по Вашата сметка, открита в ПроКредит Банк;
  • Спестявате време, като не чакате да бъдете обслужени от банков служител.
*Терминалът за внасяне приема банкноти с номинал от 5, 10, 20, 50 и 100 лeвa. Дневен лимит за вноска до 3 000 лeвa.


Стъпки за работа:

  • Въведете последните 10 цифри от номера на банковата Ви сметка и трите Ви имена;
  • След това поставете банкнотите в отвора, една по една, и вземете вносната си бележка.

1. Кога се заверяват парите по сметката?

Внесените пари се заверяват веднага по сметката и можете да се разпореждате свободно с тях.

2. Само по разплащателни сметки ли мога да внасям?

Чрез Терминала за внасяне можете да правите вноски по разплащателни и влогови сметки, на физически или юридически лица.

3. Мога ли да внасям по валутна сметка?

Бихте могли да внасяте по сметки в различка валута, като внесените левове ще се превалутират по курса за деня на банката.

4. Какво ми е необходимо, за да внеса?    

Необходимо е да знаете единствено последните 10 цифри от номера на сметката, по която искате да внесете. В случай, че нямате тази информация, банков служител ще Ви я предостави.