Управление

Надзорен съвет (28.06.2016)

Петър Славов - Председател на Надзорния съвет
Клаус-Петер Цайтингер - Член на Надзорния съвет
Кристоф Фрайтаг - Член на Надзорния съвет
Борислав Костадинов - Член на Надзорния съвет 
Кристиан Крамер - Член на Надзорния съвет Управителен съвет

Емилия Царева, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Емилия Царева е член на Управителния съвет на ПроКредит Банк България от август 2004 г. Преди това тя ръководи проект в процеса по създаването на ProCredit AG във Франкфурт на Майн, Германия. Между август 2006 и декември 2007 г., Емилия Царева заема позицията Изпълнителен директор в ProCredit S.A. в Кишинев, Молдова. Тя постъпва в ПроКредит Банк през 2001 г., когато първоначално отговаря за отдел Плащания. Преди ПроКредит Банк Емилия Царева работи последователно в корпоративен отдел на BNP Paribas и международния отдел на Минералбанк.

Емилия Царева е завършила Университета за национално и световно стопанство със специалност Международни икономически отношения.
 

Румяна Тодорова, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Румяна Тодорoва заема позицията член на Управителния съвет на банката от юли 2006 г. Тя работи в ПроКредит Банк България от основаването на банката през 2001 г. Преди назначението й в Управителния съвет е била управител на клона на банката в гр. Бургас и ръководител отдел Клонова мрежа.

Румяна Тодорова е магистър по Маркетинг и мениджмънт от Университет за национално и световно стопанство в гр. София. Тя е завършила ПроКредит Академията във Фюрт, Германия през 2008 г.


 

Рени Пейчева, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Рени Пейчева се присъединява към Управителния съвет на банката от януари 2013 г. В банката работи от самото й създаване като е отговаряла за основни бизнес направления на ниво клонове и ниво централно управление.

Рени Пейчева е завършила Университет за национално и световно стопанство в София, специалност Финанси. През 2008 г. тя завършва и ПроКредит Академията във Фюрт, Германия.

 
 


Юлия Прухтович, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Юлия Прухтович има магистърска степен по специалност Банки и финанси от СУ „Св. Климент Охридски”. След като се дипломира през 2001 г. започва работа в ПроКредит Банк на позиция Кредитен експерт. Занимавала се е кредитен риск като последователно е заемала позициите Главен експерт и Ръководител отдел Кредитен риск в банката. През 2006 г. Юлия Прухтович поема отдел Обучения, а от 2012 г. досега ръководи отдел Човешки ресурси в ПроКредит Банк. През 2014 г. тя става Член на надзорния съвет на ПроКредит Банк Боливия.

Юлия Прухтович е член на Управителния съвет на ПроКредит Банк България от март 2015 г. През 2010 г. тя завършва ПроКредит Академията във Фюрт, Германия.