Нашите кредитни решения са ориентирани към всички малки и средни предприятия в сферата на производството, търговията и услугите. Ако Вашият бизнес се нуждае от финансова подкрепа, а Вие - от изчерпателна консултация, очакваме Ви в ПроКредит Банк.
Нашите експерти Връзки с клиенти са готови да отговарят на всички Ваши въпроси, свързани с финансиране на Вашия бизнес. Те ще се постараят да разберат спецификите на дейността, с която се занимавате, така че да Ви предложат най-подходящото кредитно решение. 

ПроКредит Банк предлага:

 • Разнообразни финансови решения и пълен набор банкови услуги;
 • Индивидуална и изчерпателна консултация;
 • Дългосрочно сътрудничество и коректни взаимоотношения;
 • Надеждно банково обслужване.
Видове кредит 
Пазарен опит на кредитоискателя
 • 1 стопанска година за земеделски производители
 • 6 месеца за всички останали дейности
Недопустими дейности за финансиране  Списък
Минимален размер на кредит / Усвояване под рамково споразумение
 • 75 000 евро за малки и средни предприятия
Срок на кредита
 • до 36 месеца за оборотни средства
 • до 180 месеца за инвестиции
Гратисен период до 6 месеца
Лихви и такси

съгласно Лихвен бюлетин и  Тарифа на банката

Срок за отговор
 • до 30 работни дни  

 

Залог на движими вещи:

 • Транспортни средства
 • Търговско и производствено оборудване
 • Субсидии

 

Ипотека върху недвижим имот:

 • Жилищни сгради
 • Административни, търговски, производствени и складови площи
 • Земеделска земя, урегулиран поземлен имот

Имате въпрос или искате да кандидатствате?

обадете ни се на  0700 1 70 70На цената на градски разговор

Попълнете нашата форма за контакт и ние ще се свържем с Вас